Dự án trang trại nông nghiệp công nghệ cao Đông Anh

0

Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thủ đô còn ít và việc ứng dụng công nghệ cao còn nhiều hạn chế, mới chỉ được ứng dụng ở một số công đoạn nhỏ, dẫn đến năng suất, chất lượng và giá trị nông sản chưa cao, thiếu tính cạnh tranh.

Dự án xây dựng toà nhà Văn phòng cho thuê New House

0

Thêm một tín hiệu tích cực đối với thị trường văn phòng cho thuê tại TPHCM, đó là việc từ năm nay, TPHCM chính thức áp dụng chính sách di dời khoảng 2.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại các chung cư ra khỏi chung cư.