Khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam

0

Tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, định hướng của Bộ TT&TT về hạ tầng số Việt Nam gồm hạ tầng viễn thông, hạ tầng IOT, hạ tầng dữ liệu và hạ tầng cung cấp công nghệ như dịch vụ và các nền tảng số có tính hạ tầng.