Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lâm sản Ngọc Hồi

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Tổng giá trị thị trường đồ gỗ toàn cầu dự báo năm 2018 đạt khoảng 500 tỷ USD. Đây là con số dự đoán do Trung tâm Nghiên cứu các ngành công nghiệp (CSIL) tổng hợp dựa trên số liệu từ 70 quốc gia có lượng giao dịch đồ gỗ lớn nhất thế giới.

Các quốc gia nhập khẩu đồ gỗ hàng đầu là Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh và Canada. Các nước xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất là Trung Quốc, Đức, Ý, Ba Lan và Hoa Kỳ

Trong giai đoạn 2003-2018, đồ gỗ nội thất nhập khẩu tăng mạnh, trong đó, giá trị nhập khẩu mặt hàng này của Hoa Kỳ tăng từ 19 tỷ đôla lên 30 USD; Anh tăng từ 5,3 tỷ USD lên 8,6 tỷ USD; thị trường Canada, Pháp, Đức có mức tăng thấp hơn. Suy thoái kinh tế đã gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng trong nhập khẩu mặt hàng này của Hoa Kỳ (từ 26 tỷ USD trong năm 2007 xuống còn 24 tỷ USD trong năm 2008 và còn 19 tỷ USD trong năm 2009). Hầu hết các quốc gia nhập khẩu đồ gỗ nội thất lớn nhất thế giới đều cắt giảm lượng hàng nhập trong giai đoạn suy thoái.

Trong 10 năm vừa qua, thương mại đồ gỗ nội thất thế giới (là trung bình cộng giữa lượng xuất khẩu từ 70 quốc gia xuất khẩu lớn nhất và lượng nhập khẩu vào 70 quốc gia nhập khẩu lớn nhất) đã có mức tăng trưởng nhanh hơn sản lượng đồ gỗ nói chung và chiếm khoảng 1% tổng lượng hoá giao dịch toàn cầu.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Sức tiêu thụ mặt hàng này được dự báo sẽ có mức tăng trưởng khác nhau tại các khu vực trên toàn thế giới, trong đó các nền kinh tế đã phát triển sẽ có mức tăng trưởng thấp hơn so với các quốc gia đang phát triển. Tăng trưởng nhanh ở các quốc gia đang phát triến cụ thể là ở Châu Á.

Tóm lược dự báo đồ gỗ nội thất tại 70 quốc gia (phân theo khu vực địa lý) như sau:

 • Tăng trưởng về nhu cầu đồ gỗ nội thất của 70 quốc gia được dự đoán sẽ tăng 3%
 • Hầu như không có tăng trưởng ở các quốc gia Tây Âu.
 • Tăng trưởng chậm tại các quốc gia Bắc Mỹ

Hiện nay, ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, liên tục trong những năm qua, nhóm hàng đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam luôn đứng trong nhóm hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với mức tăng trưởng trung bình trên 30%.

Vì vậy, chủ đầu tư phối hợp với lập dự án Á Châu tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy chế biến lâm sản Ngọc Hồi” là hướng đi đúng để phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Góp phần gia tăng giá trị của ngành gỗ Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng.

III. Mục tiêu dự án.

 • Công nghiệp chế biến và thương mại sản phẩm gỗ phải được coi là động lực phát triển kinh tế, góp phần đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển và tăng giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất gỗ rừng trồng, tận dụng các lợi thế về đất đai và nhân lực trong vùng, tăng cường sự hợp tác giữa doanh nghiệp chế biến gỗ rừng trồng.
 • Phát triển công nghiệp chế biến gỗ một cách bền vững thông qua việc chế biến gỗ gắn với phát triển gỗ rừng trồng trong nước; góp phần cân đối về khả năng cung cấp nguyên liệu nội địa, nhập khẩu với năng lực chế biến; phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường các biện pháp để giảm các tác động tiêu cực đến môi trường, minh bạch về nguồn gốc gỗ nguyên liệu.
 • Đầu tư phát triển năng lực chế biến gỗ theo hướng ưu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến theo hướng sản xuất sạch, sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp nhu cầu thị trường, có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao
 • Đầu tư nhà máy chế xẻ sấy gỗ rừng trồng với công suất là 7.000 m3/năm. Chủ động cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ ghép, ván ép cho các nhà máy chế biến ván ghép thanh từ gỗ rừng trồng.

IV. Quy mô đầu tư của dự án.

TTNội dungDiện tích
(m²)
Tỷ lệ
(%)
IXây dựng1.01884,83
1Nhà xưởng cưa xẻ gỗ30025,00
2Nhà đặt lò hơi1008,33
3Nhà sấy50041,67
4Nhà để xe1008,33
5Nhà bảo vệ181,50
IIIHạng mục hạ tầng kỹ thuật18215,17
1Sân đường nội bộ18215,17
 Tổng cộng1.200100,00

V. Tổng vốn đầu tư của dự án.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
IXây dựng6.755.900
1Nhà xưởng cưa xẻ gỗ960.000
2Nhà đặt lò hơi300.000
3Nhà sấy1.600.000
4Sân bãi chứa nguyên liệu, giao thông nội bộ81.900
5Nhà để xe250.000
6Nhà bảo vệ54.000
7Các hạng mục phụ trợ3.510.000
Hệ thống cấp điện tổng thể1.200.000
Hệ thống công nghệ thông tin60.000
Hệ thống cấp nước tổng thể khu nhà máy500.000
Khu xử lý nước thải600.000
Hệ thống thoát nước tổng thể khu nhà máy1.150.000
IIThiết bị4.625.000
IIIChi phí quản lý dự án 390.921
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi khác2.052.674
VDự phòng phí1.382.450
 Tổng cộng15.206.945

VI. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án.

1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án       : 15.206.945.000 đồng. Trong đó:

 • Vốn huy động (tự có) : 736.517.000 đồng.
 • Vốn vay : 470.428.000 đồng.

2. Phương án vay.

 • Số tiền : 10.470.428.000 đồng.
 • Thời hạn : 10 năm (120 tháng).
 • Ân hạn : 1 năm.
 • Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10% năm (tùy từng thời điểm theo lãi suất ngân hàng).
 • Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay.

3. Các thông số tài chính của dự án.

3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 1,5 tỷ đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng trả được nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trung bình khoảng trên 209% trả được nợ.

3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 4,62 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được đảm bảo bằng 4,62 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 6 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 6 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư.

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 5 năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động.

3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 2,21 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 2,21 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,75%).

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 8 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 8.

Kết quả tính toán: Tp = 7 năm 1 tháng tính từ ngày hoạt động.

3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 8,75%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 17.696.739.000 đồng. Như vậy chỉ trong vòng 15 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về hiện giá thuần là: 17.696.739.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 23,37% > 8,75% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

____________________________________________