Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, văn phòng cho thuê Minh Long

0

Theo Đề án định hướng đến năm 2020, du lịch Việt Nam. Trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại. sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Trang trại nuôi Ngọc trai kết hợp du lịch canh nông trải nghiệm

0

Nuôi trai lấy ngọc là một mô hình kinh tế nông nghiệp mới có nhiều ưu việt, những năm vừa qua đã có sự phát triển vượt bậc. Nghề nuôi cấy ngọc trai nước ngọt ít được biết đến hơn so với nghề nuôi ngọc trai biển. Nhưng trên thực tế sản phẩm ngọc trai nước ngọt lại đang chiếm tới 70% thị phần của thị trường ngọc trai thế giới.

Đầu tư xây dựng Trường Mầm Non Emile Việt Kỳ Anh

0

Công tác xã hội hóa giáo dục nói chung, xã hội hóa giáo dục mầm non nói riêng cũng đang được đẩy mạnh và đã đạt những thành công nhất định. Tuy nhiên, thực tiễn những năm qua cho thấy, quá trình triển khai công tác này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội ngày một đòi hỏi tăng cao về chất lượng.