Dự án nông nghiệp công nghệ cao, thông minh Công Lâm

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là bước đi cần thiết. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng đã có những bước tiến mới, có tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá cả. Bên cạnh các nước tiên tiến như Israel, Mỹ, Anh, Phần Lan… và khu vực lãnh thổ ở Châu Á cũng đã chuyển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất số lượng là chủ yếu sang nền nông nghiệp chất lượng, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tự động hoá, cơ giới hoá, tin học hoá… để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, hiệu quả.

Những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai thành công tại Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc hiện đã có khoảng 800 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trên 7.000 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sinh thái khác nhau. Những khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền nông nghiệp hiện đại của Trung Quốc: Tăng nhanh được năng suất cây trồng, vật nuôi và thủy sản; tạo được giống mới có mang gen kháng sâu bệnh; các giống mới có chất lượng cao và đồng nhất.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Sự xuất hiện của ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo ra môi trường thích hợp cho những sáng tạo khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực cho ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thuận tiện cho sự chuyển hóa tri thức thành sản xuất hàng hóa.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2010 về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020. Từ những yếu tố phân tích trên, để phát triển trong thời kỳ hội nhập. Công ty Công Lâm phối hợp với Công ty cổ phần Lập dự án Á Châu tiến hành nghiên cứu, triển khai lập dự án “Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao – công nghệ thông minh”.

III. Mục tiêu của dự án.

  • Áp dụng quy trình công nghệ canh tác bơ theo tiêu chuẩn VietGAP.
  • Áp dụng cơ giới hóa trong chăm sóc cây bơ với công nghệ tưới tiết kiệm nước tự động.
  • Hàng năm dự án cung cấp cho thị trường khoảng trên 400 tấn sản phẩm bơ chất lượng cao.
  • Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất được giao.

IV. Nhu cầu sử dụng đất của dự án.

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của dự án

TTNội dungDiện tích
(m²)
Tỷ lệ

(%)
IKhu điều hành và các công trình phụ trợ1.1560,39
1 Nhà điều hành250 0,08
2Nhà bảo vệ16 0,01
3Nhà vệ sinh công nhân viên40 0,01
4Nhà xưởng sơ chế đóng gói400 0,13
5Kho chứa thành phẩm200 0,07
6Kho nguyên vật liệu100 0,03
7Nhà nghỉ công nhân và nhà ăn150 0,05
IIKhu sản xuất285.00095,00
1Vườn trồng bơ theo tiêu chuẩn VietGAP280.000 93,33
2Hồ chứa nước tưới, đồng thời là hồ sinh thái5.000 1,67
IIICác hạng mục tổng thể13.8444,61
1Hệ thống giao thông sân bãi tổng thể13.844 4,61
 Tổng cộng300.000100,00

V. Tổng mức đầu tư của dự án.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
IXây dựng12.843.000
IIThiết bị3.350.000
IIIChi phí quản lý dự án 467.273
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng 990.799
VChi phí khác(Gk)14.934.900
VIChi phí dự phòng2.923.597
 Tổng cộng35.509.568

VI. Hiệu quả của dự án.

Từ kết quả tính toán phân tích của dự án (thể hiện chi tiết phụ lục kèm theo). Cho chúng ta kết quả phân tích cụ thể như sau:

  1. Phân tích khả năng trả nợ của dự án: Kết quả phân tích cho thấy dự án hoàn toàn có thể trả được nợ với khả năng trả đạt 416%.
  2. Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn: Phân tích dự án trong điều kiện lý tưởng thì kết quả mang lại rất khả quan, khả năng hoàn vốn = 4,15 và thời gian hoàn vốn là 7 năm 4 tháng, tính từ ngày bắt đầu triển khai.
  3. Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu (7,62%): Phân tích dự án trong điều kiện có chiết khấu 1,93 và thời gian hoàn vốn là 9 năm 4 tháng, tính từ ngày bắt đầu triển khai.
  4. Phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án: Với vòng đời phân tích dự án trong thời gian 20 năm, hệ số chiết khấu 7,62% thì kết quả NPV = 29.401.111.000 đồng > 0 cho thấy dự án có hiệu quả kinh tế.
  5. Phân tích tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): từ kết quả phân tích cho thấy IRR = 17,65% > 7,62% cho thấy dự án có khả năng sinh lời.

Kết luận: Từ các thông số phân tích tài chính như trên cho thấy hiệu quả kinh tế của dự án mang lại, xét trên khía cạnh kinh tế thì dự án hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện đầu tư để sinh lời.

_________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477