Dự án trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao Agrivina

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Lâm Đồng đã tiến hành triển khai đầu tư xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao với những hình thức, quy mô và kết quả hoạt động đạt được ở nhiều mức độ khác nhau.

Trong bối cảnh diện tích đất canh tác bị thu hẹp, điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp thì việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu, thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đây cũng là một nội dung quan trọng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Việc ứng dụng công nghệ đã nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao, hay một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, thu nhập của người dân được nâng cao. Mặt khác, nền sản xuất nông nghiệp hình thành chuỗi khép kín chế biến sản phẩm công nghệ cao để cung cấp sản phẩm có chất lượng ra thị trường trong nước và xuất khẩu.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp ở nước ta phát triển khá nhanh, với những thành tựu trong các lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác…, tạo ra khối lượng sản phẩm, hàng hoá đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, nền nông nghiệp của nước ta đa số vẫn còn manh mún, quy mô sản xuất nhỏ, phương thức và công cụ sản xuất lạc hậu, kỹ thuật áp dụng không đồng đều dẫn đến năng suất thấp, giá thành cao, chất lượng sản phẩm không ổn định, đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, dẫn đến khả năng cạnh tranh kém trên thị trường.

Vì vậy, để thúc đẩy xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, thu hẹp khoảng cách so với các nước phát triển, đặc biệt là trong xu thế hội nhập hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao là cần thiết, đóng vai trò làm đầu tàu, mở đường cho việc đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hoá.

Từ những yếu tố phân tích trên, để phát triển trong thời kỳ hội nhập, Công ty Agrivina phối hợp với đơn vị tư vấn Lập dự án Á Châu (ACC) tiến hành nghiên cứu, triển khai lập dự án “Trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao gắn với sơ chế đóng gói phục vụ xuất khẩu ”.

III. Mục tiêu của dự án.

  • Là mô hình kiểu mẫu, từ đó dự án có thể chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân trên địa bàn, đồng thời là đầu mối giúp nông dân chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP trong sản xuất và Công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tạo mối liên kết sản xuất với người dân trong vùng xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
  • Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất để hình thành vùng trồng cây ăn quả đặc sản của tỉnh ứng dụng Công nghệ cao trong sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu, góp phần xây dựng thương hiệu nông nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.
  • Góp phần thực hiện thành công mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Đề án số 04/ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

IV. Quy mô đầu tư của dự án.

  1. Khu trồng nhãn xuồng bắp cải theo tiêu chuẩn GlobalGAP (ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt – Drip in): 165 ha.
  2. Còn lại là quy mô diện tích đầu tư các công trình tổng thể, phụ trợ như: Văn phòng điều hành, xưởng sơ chế, giao thông tổng thể và hồ chứa nước tưới,….

V. Tổng mức đầu tư của dự án.

TTNội dungThành tiền
(1.000đồng)
IXây dựng65.784.500
I.1Khu điều hành – sơ chế4.966.600
1Văn phòng – nhà điều hành700.000
2Nhà trực công nhân viên380.000
3Nhà bảo vệ32.000
4Xưởng sơ chế đóng gói và dán nhãn1.800.000
5Kho thành phẩm1.320.000
6Giao thông, sân bãi nội bộ khu nhà máy360.000
7Cây xanh cảnh quan90.400
8Hàng rào bảo vệ khu nhà máy284.200
I.2Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao60.817.900
1Sản xuất55.567.900
Nhà lưới sản xuất giống và khảo nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao1.750.000
Khu trồng nhãn ứng dụng công nghệ cao (đã bao gồm hệ thống tưới và chi phí kiến thiết cơ bản vườn cây)38.817.900
Giao thông nội đồng14.490.000
Hồ chứa nước tưới510.000
2Các hạng mục phụ trợ5.250.000
IIThiết bị4.119.000
1Thiết bị văn phòng120.000
2Dây chuyền chế biến đóng gói, dán nhãn3.929.000
3Dụng cụ kiểm tra vườn cầm tay các loại70.000
IIIChi phí quản lý dự án1.544.699
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi khác16.632.879
VDự phòng phí4.404.054
 Tổng cộng92.485.132

IV. Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án.

Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án được tính toán chi tiết và thể hiện trong phần mục lục kèm theo. Thông tin kết quả chỉ số tài chính của dự án như sau:

  1. Doanh thu: Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì hàng năm doanh thu đạt khoảng 118 tỷ đồng. Cho thấy doanh thu/đơn vị diện tích là tương đối khả quan phù hợp với dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với chế biến phục vụ xuất khẩu. Nhằm nâng cao chuỗi giá trị gia tăng cho sản phẩm.
  2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn: Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 4,75 lần. Thời gian hoàn vốn của dự án là 7 năm 5 tháng kể từ ngày khởi động dự án.
  3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu: PIp = 2,15 lần, Tp = 9 năm 2 tháng tính từ ngày hoạt động.
  4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV): Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 145.926.000 đồng > 0.
  5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 19,03% > 8,42% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

_________________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477