Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của HTX Hiệp Thành

I. Bối cảnh lập dự án.

Vai trò của kinh tế hợp tác, nhất là HTX trong việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân ngoại thành, rút ngắn khoảng cách với các quận nội thành thời gian tới khi chuyển qua giai đoạn nâng chất nông thôn mới (2016-2020), càng được khẳng định tại hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới TPHCM đầu tháng 3-2017.

Kinh tế hợp tác còn là một trong những chỉ tiêu đề ra khi xây dựng nông thôn mới. Lúc đó, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới, nhấn mạnh đến sự cần thiết của HTX trong việc tổ chức người nông dân sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng thay vì manh mún như trước.

Đồng chí Phó Bí thu thành ủy cũng xác định trách nhiệm của người đứng đầu các huyện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại phù hợp tình hình sản xuất, lợi thế sản xuất gắn với chuỗi liên kết, cung ứng sản phẩm nông nghiệp hiệu quả cho bà con nông dân.

TPHCM giao các địa phương cũng như ngành nông nghiệp và Liên minh HTX TP hỗ trợ 5 huyện ngoại thành TPHCM xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Ngoài những HTX nông nghiệp điển hình, lợi ích kinh tế từ nguồn thu kinh doanh, dịch vụ của HTX mang lại cho xã viên chưa phải là nhiều, chưa thể hiện rõ nét hiệu quả của mô hình HTX kiểu mới.

Việc thực hiện các chủ trương chính sách ưu tiên cho HTX chưa được thực hiện đồng bộ, chưa mang tính đột phá nên đa phần các chủ trương, chính sách ban hành nhưng các HTX nông nghiệp hưởng lợi từ những chính sách đó còn rất ít. Có thể nói, những khó khăn này làm hạn chế tốc độ phát triển HTX so với nhịp độ phát triển chung của các thành phần kinh tế khác.

Hầu hết các HTX trên địa bàn thành phố hiện nay gặp khó khăn về vốn, cơ sở vật chất còn yếu kém là một trong những khó khăn lớn ảnh hưởng đến hoạt động HTX trong quá trình chuyển đổi hay xây dựng mới.

Cụ thể, đối với HTX Hiệp Thành hiện nay là thiếu nhà làm việc, chính vì vậy, dẫn đến không có nơi hoạt động hiệu quả thiết thực như: tập huấn kỹ thuật cho xã viên, trụ sở làm địa điểm để giao dịch, điều hành,… nên ảnh hướng rất nhiều đến hiệu quả trong công việc.

Để khắc phục hạn chế trên, góp phần phát triển HTX kiểu mới, hiện đại, kết hợp với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, lập dự án Á Châu phối hợp với chủ đầu tư tiến hành nghiên cứu và lập dự án “Xây dựng trụ sở làm việc của Hợp tác xã Hiệp Thành”.

III. Mục tiêu dự án.

1. Mục tiêu chung.

Góp phần vào sự thành công trong việc xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại theo Công văn số 2110/SNN-PTNT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 • Tăng năng suất, sản lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm tôm để cung cấp cho tiêu thụ nội địa.
 • Nâng cao năng lực điều hành, góp phần đảm bảo giải quyết đầu ra cho sản phẩm thông việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ.
 • Đào tạo, nâng cao hiệu quả làm việc cho người lao động qua việc áp dụng công nghệ cao trong nuôi tôm.
 • Tạo thêm việc làm cho người lao động.

2. Mục tiêu cụ thể.

Xây dựng mới trụ sở làm việc của HTX, với mục tiêu góp phần phát triển, cụ thể như sau:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã thông qua tăng cường năng lực sản xuất, điều hành và hoạt động kinh doanh.
 • Tổ chức dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên, cộng đồng và có khả năng mở rộng thành viên.
 • Tập huấn kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất để tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
 • Đảm bảo đủ năng lực để tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu của thị trường.

II. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình.

Tổng hợp quy mô đầu tư xây dựng của dự án

 • Nhà điều hành: 488 m2
 • Sân đường: 60 m2.
 • Cây xanh – cảnh quan: 40m2.
 • Hệ thống cấp điện.
 • Hệ thống cấp nước.
 • Hệ thống thông tin liên lạc.
 • Hệ thống chống sét.
 • Hệ thống thoát nước.
 • Thiết bị văn phòng điều hành.

III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án.

Tuy dự án không trực tiếp mang lại hiệu quả kinh tế cho HTX, nhưng để có được nhà điều hành sẽ góp phần làm thay đổi năng lực hoạt động, chủ động trong việc chuyển giao kỹ thuật, quản lý và điều hành.

Góp phần xây dựng Hợp tác xã ngày càng phát triển một cách bền vững và đạt được mô hình hợp tác xã tiên tiến, kiểu mẫu đến năm 2020.

Xây dựng được phòng thí nghiệm, để thực hiện các công đoạn cơ bản như kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, kiểm nghiệm các yếu tố liên quan đến kỹ thuật nuôi tôm. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như năng suất nuôi trồng.

Góp phần nâng cao mức sống cho các thành viên của HTX. Ổn định sản xuất kinh doanh.

_____________________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7. Hotline: 0908 551 477