Dự án chăn nuôi giống bò chất lượng cao tại Lâm Đồng

I. Tổng quan dự án.

Chăn nuôi bò sữa trong các nông hộ Việt Nam đã có từ lâu đời nhằm đạt được mục đích:

 • Cung cấp sữa và thịt cho đời sống con người.
 • Tận dụng sức lao động và nguồn rau cỏ thiên nhiên.
 • Sử dụng nguồn phân bò bón cho cây trồng, cải tạo đất…
 • Nghề phụ cho thu nhập để góp phấn tái sản xuất.

Trong những năm gần đây, cùng với đà tăng trưởng kinh tế khả quan của đất nước, mức sống của nhân dân ta được cải thiện từng bước dẫn đến mức tiêu thụ các sản phẩm sữa, thịt từng năm của nhân dân cũng tăng lên đáng kể. Đặc biệt mức tiêu thụ sữa lại càng gần hơn với mức sống trước đây sữa vốn chưa phải loại thực phẩm quen dùng của người dân Việt Nam. Tốc độ tăng mức tiêu thụ mà bình quân đầu người trong thập kỷ qua đã chứng minh điều đó.

Trong khi đó diễn biến phát triển của đầu bò sữa của nước ta cũng còn thấp. Đến cuối năm 1999 tổng đàn bò sữa của cả nước có gần 30.000 con, đến tháng 6/2000 có trên 32.000.

Trong đó đàn bò cái sữa đã sinh sản 20.000 con số vắt sữa trên 13.000 con, 85% đàn bò sữa tập trung ở các tỉnh phía Nam, trong đó cũng đàn bò sữa của thành phố Hồ Chí Minh chiếm trên 65% đàn bò sữa của cả nước. Đàn bò sữa của cả nước.

II. Sự cần thiết thực hiện dự án.

Thông qua vài số lượng trên cho thấy chăn nuôi bò sữa ở nước ta còn nhiều tồn tại. Một trong những nguyên nhân chính là giống vật nuôi và những biện pháp kỹ thuật khác chưa đảm bảo. Ngày nay chuyển sang nền kinh tế thị trường , sản phẩm nông nghiệp phát triển thành hàng hóa, chính phủ đã có kế hoạch 2005 giá trị sản phẩm chăn nuôi đạt 35% tổng trị giá sản phẩm nông nghiệp.

Chăn nuôi bò sữa phải dần đáp ứng được nhu cầu sữa trong nước, tiến tới xóa bỏ nhập khẩu sữa. Như vậy chúng ta phải nhanh chóng có đàn bò tốt. Công ty giống bò sữa Lâm Đồng là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam được Nhà Nước giao nhiệm vụ:

 • Chăn nuôi, sản xuất và cung ứng con giống bò sữa.
 • Xuất nhập khẩu con giống, thiết bị phục vụ cho ngành chăn nuôi.
 • Chuyển giao Khoa Học Kỹ thuật, công nghệ tiên tiến về việc chăn nuôi bò sữa trong nhân dân.

Để đáp ứng những yêu cầu trên, được sự đồng ý của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam nên Công ty giống bò sữa Lâm Đồng tiến hành lập dự án.

III. Mục tiêu của dự án.

Dự án gồm có hai hợp phần với mục tiêu sau:

1. Hợp phần nhập khẩu bò giống.

 • Nhập khẩu, nuôi tiên đáo, phối giống có chửa và cung ứng giống cho các địa phương. Mục tiêu này nhằm đẩy nhanh phát triển đàn bò.
 • Chọn lọc những bò giống tốt bổ sungvào đàn hạt nhân, duy trì và giữ vững cơ sở di truyền giống bò sữa cao sản trong vùng.
 • Tạo vùng nguyên liệu sữa để tiến tới xây dựng nhà máy chế biến.
 • Khai thác tiềm năng về đất đai, khí hậu, lao động góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nâng cao mức thu nhập cho các hộ nông dân vùng Tây Nguyên nói chung và vùng Lâm Đồng nói riêng.

2. Hợp phần nhân giống và sản xuất giống bò sữa tại công ty.

 • Chọn lọc để xây dựng đàn bò cái sữa hạt nhân cao sản giống Hà Lan thuần với quy mô định hình 570 con bò Hà Lan thuần.
 • Từ đàn bò này hàng năm sản xuất bán ra thị trường 85 con bò cái giống Hà Lan thuần, 1735 tấn sữa (sản xuất từ năm 2008) chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển chăn nuôi và tiêu dùng.

Nhằm nâng cao chất lượng giống vật nuôi bằng cách.

 • Áp dụng khoa học kỹ thuật và đần tư thoả đáng cho việc nâng cao chất lượng, chọn lọc, quản lý giống bò là cải tiến công nghệ chăn nuôi.
 • Chọn lọc để xây dựng đàn bò cái sữa hạt nhân cao sản HàLan .
 • Trong cơ chế thị trường nhiều thành phần, để tăng tốc độ và mở rộng diện chọn lọc đàn bò cái sữa giống tốt.
 • Từng bước đưa chăn nuôi trở thành một nghành sản xuất hàng hóa trong cơ cấu kinh tế ở các vùng sinh thái phù hợp.
 • Từng bước nâng mức tự túc sữa tiêu dùng và giảm dần sữa nhập khẩu, cố gắng sau 20 – 30 năm nữa (Năm 2020 -2030) nghành sữa trong nước (Bao gồm cả chăn nuôi và chế biến) về cơ bản sản xuất và chế biến đáp ứng phần lớn nhu cầu sữa tươi tiêu dung trong nước.
 • Xây dựng và phát triển đàn bò sữa có năng suất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm ở Việt Nam, trên cơ sở chiến lược cải tạo đàn bò Việt Nam.

IV. Tổng mức đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án là: 28.634.472.000 đồng. Nguồn vốn dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp theo tiến độ. Trong đó gồm các khoản mục sau:

 • Chi phí xây dựng: 16.538.312.000 đồng.
 • Thiết bị: 9.714.000.000 đồng.
 • Chi phí khác: 1.185.000.000 đồng.
 • Dự phòng phí: 1.197.160.000 đồng.

V. Phân tích các thông số tài chính của dự án.

1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay giải ngân năm nhất và từ năm thứ 2 trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vòng 10 năm của dự án.

Theo phân tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo). Khả năng trả được nợ là rất cao, trung bình khoảng trên 177% trả được nợ.

2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 3,99 lần. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Bảng tính toán ta nhận thấy đến năm thứ 7 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 7 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác. Thời gian hoàn vốn của dự án là 6 năm 10 tháng kể từ ngày hoạt động.

3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích của dự án. PIp = 1,88 cho ta thấy, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,65%).

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 9 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 9.

Kết quả tính toán: Tp = 8 năm 8 tháng tính từ ngày hoạt động.

4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 8,65%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 59.206.219.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 19,79% > 8,65%. Như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời cao.

Công ty Cổ phần Lập dự án Á Châu (ACC) nhận lập dự án đầu tư để:

 • Xin chủ trương đầu tư
 • Vay vốn ngân hàng
 • Huy động vốn
 • Xin giao đất sản xuất

Lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế. Cam kết Nhanh – Uy Tín