Dự án đầu tư xây dựng chợ Ea Tih theo hình thức xã hội hoá

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Ea Tih là một xã thuộc huyện Ea Kar. Với nhiều dân tộc Anh em sinh sống

Trong các năm qua, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2015, Kinh tế xã hội ở địa phương liên tục đối mặt với những khó khăn. Đời sống kinh tế của nhân dân trong xã cũng bị ảnh hưởng. Được sự chỉ đạo quan tâm của các cấp ủy Đảng, điều hành của UBND xã, sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, sự nổ lực của các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị thôn buôn.

Đặc biệt là sự nỗ lực, sáng tạo trong lao động sản xuất của toàn thể nhân dân trong xã ; thời tiết khí hậu 6 tháng cuối năm thuận lợi cho các loại cây trồng phát triển, dịch bệnh ở mức thấp. Do đó các chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. An sinh xã hội được bảo đảm, an ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững. Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới đang được thực hiện theo lộ trình và nhận được sự đồng tình cao của cán bộ và nhân dân trong xã.

Thương mại dịch vụ 6 tháng cuối năm 2015 tương đối ổn định, có chiều hướng phát triển, một số ngành có thế mạnh đặc biệt là kinh doanh dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, dịch vụ nông nghiệp và một số ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Tuy kinh tế xã hội đang dần được khởi sắc nhưng nhìn cung cơ sở hạ tầng của xã đang còn nhiều bất cấp và thiếu thốn. Đặc biệt là các khu buôn bán cho tiểu thương đến nay vấn còn tạm bợ. Nhằm khắc phục được những khó khăn và thiếu thốn trên thì việc đầu tư xây dựng chợ xã Ea Tih  là hết sức cần thiết và cấp bách, phù hợ với nguyện vọng của nhân dân cũng như chính quyền sở tại.

Mặt khác, việc xây dựng công trình chợ xã Ea Tih  nhằm đưa hoạt động kinh doanh buôn bán của các hộ kinh doanh cũng như hoạt động tự sản tự tiêu của nhân dân trong xã vào sự sắp xếp quy củ, đảm bảo ổn định an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông cho khu vực và thực hiện nếp sống văn minh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về  xây dựng Nông thôn mới. Vận động nhân dân tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt được và giữ vững các tiêu chí đã đạt được.

Trong đó nội dung xây dựng Chợ nông thôn mới được các cấp lãnh đạo và nhân dân trong xã hướng ứng và đưa vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ. Từ những vấn đề trên, Công ty cổ phần lập dự án Á Châu phối hợp với chủ đầu tư lập dự án chợ theo hình thức xã hội hoá.

III. Mục tiêu đầu tư.

Việc đầu tư xây dựng nhằm:

 • Ổn định và phát triển khu thương mại dịch vụ của trung tâm xã Ea Tih.
 • Giải quyết tình trạng quá tải, xuống cấp, kinh doanh tự phát trong khu chợ hiện tại.
 • Ổn định an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông cho khu vực trung tâm xã.
 • Đáp ứng mong mỏi của nhân dân về nơi trao đổi, giao lưu hàng hoá, an ninh trật tự của khu vực trung tâm xã.

IV. Tính chất và cấp công trình:

Căn cứ vào vị trí, tính chất hoạt động của công trình, điều kiện và nhu cầu thực tế hiện tại, dự kiến và định hướng phát triển trong tương lai.

Công trình chợ Ea Tih  được xác định là công trình chợ loại III đóng vai trò là chợ trung tâm của đô thị, ngoài vai trò là trung tâm kinh doanh buôn bán thương mại còn phải tạo được cảnh quan mang đậm nét văn hóa bẳn sắc của người dân đô thị, là một điểm nhấn về kiến trúc và các dịch vụ tiện nghi, là nơi quảng bá hình ảnh và giới thiệu những sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ khách du lịch khi đến với xã Ea Tih và huyện Ea Kar. 

V. Các hạng mục công trình XD trong tổng thể.

+ Nhà chợ chính                       : 1.518,0 m2

+ Khu ki ốt bán hàng 1             :    330,0 m2

+ Khu ki ốt bán hàng 2             :    332,6 m2

+ Khu ki ốt bán hàng 3             :      94,6 m2

+ Khu ki ốt bán hàng 4             :     44,8 m2

+ Nhà quản lý chợ                    :     13,0 m2

+ Nhà vệ sinh                            :     55,8 m2

+ Sân đường nội bộ, bãi đậu xe, khu bán hàng ngoài trời : 2.091,0 m2

+ Hạ tầng kỹ thuật                     :    65,0  m2

+ Cây xanh                                 :  476,0 m2

VI. Quy mô các hạng mục công trình:

a. Nhà chợ chính:

– Nhà 1 tầng, cấp III.

– Diện tích xây dựng: 1.518m2

b. Kiốt bán hàng:

– Nhà 1 tầng cấp 4 (4 dãy ki ốt).

– Diện tích xây dựng: 802m2.

c. Nhà quản lý chợ:

-Nhà cấp IV, 1 tầng.

-Diện tích xây dựng: 30m2;

d. Nhà vệ sinh:

– Nhà cấp IV, 1 tầng.

– Diện tích xây dựng: 55,8 m2;

e. Hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị kèm theo công trình:

– Hệ thống cấp điện.

 • Hệ thống cấp nước.
 • Hệ thống thoát nước.
 • Hệ thống PCCC, chống sét.
 • Hệ thống thông tin liên lạc.
 • Sân đường nội bộ
 • Cây xanh.
 • Thiết bị PCCC-thiết bị khác.

VII. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án         : 22.000.000.000 đồng. Trong đó:

 • Vốn huy động (tự có) : 6.619.783.540 đồng.
 • Vốn vay : 15.380.216.460 đồng.

VIII. Các thông số tài chính của dự án.

Từ kết quả tính toán phân tích của dự án. Cho chúng ta kết quả phân tích cụ thể như sau:

 1. Phân tích khả năng trả nợ của dự án: Kết quả phân tích cho thấy dự án hoàn toàn có thể trả được nợ với khả năng trả đạt 168%.
 2. Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn: Phân tích dự án trong điều kiện lý tưởng thì kết quả mang lại rất khả quan, khả năng hoàn vốn = 5,87 và thời gian hoàn vốn là 10 năm 9 tháng, tính từ ngày bắt đầu triển khai.
 3. Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu (7,68%): Phân tích dự án trong điều kiện có chiết khấu , khả năng hoàn vốn = 1,32 và thời gian hoàn vốn là 20 năm 1 tháng, tính từ ngày bắt đầu triển khai.
 4. Phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án: Với vòng đời phân tích dự án trong thời gian 50 năm, hệ số chiết khấu 7,68% thì kết quả NPV = 7.315.717.000 đồng > 0 cho thấy dự án có hiệu quả kinh tế.
 5. Phân tích tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): từ kết quả phân tích cho thấy IRR = 10 % > 7,68% cho thấy dự án có khả năng sinh lời.

____________________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7. Hotline: 0908 551 477