Dự án đầu tư Trạm chiết nạp khí co2 và argon tại Biên Hòa

I. Sự cần thiết phải đầu tư

Những năm trở lại đây, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng Argon và CO2 trong công nghiệp ngày càng tăng cao, vì vậy việc phát triển thêm ngành nghề kinh doanh là phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Cùng với những mặt tích cực trên, chủ trương nhiệm vụ phát triển kinh tế tại các khu công nghiệp của tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt, cùng với những yếu tố khách quan đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của các doanh nghiệp. 

Qua tìm hiểu thị trường, việc đầu tư “Trạm chiết nạp khí CO2 và Argon” thấy được sự cần thiết của nhu cầu thực tế. Nhận định đây là ngành sản xuất mang lợi ích trong tương lai, Công ty cổ phần Lập dự án Á Châu phối hợp với chủ đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư trạm chiết nạp khí Argon và CO2, có thể nhận thấy đây là một dự án mang tính hiệu quả và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

II. Quy mô của dự án.

Dự án “Trạm chiết nạp khí CO2 và Argon” của Công ty được đầu tư trong lĩnh vực sản xuất chiết nạp khí Argon và CO2 phục vụ nhu cầu thị trường khu vực miền Đông nam bộ và phát triển ra phạm vi toàn quốc để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam với các tiêu chuẩn và chất lượng phù hợp với yêu cầu của về an toàn cho thiết bị chịu áp. Bên cạnh việc duy trì phát triển thị trường trong tỉnh, doanh nghiệp còn mở rộng thị phần ra toàn quốc trong tương lai.  

Dự án “Trạm chiết nạp khí CO2 và Argon” bao gồm các sản phẩm như: Bình chứa Argon loại 40 lít, bình chứa CO2 loại 40 lít, và các loại bình chứa khác của khách hàng là doanh nghiệp trong địa bàn khu vực miền Đông Nam Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết ngày càng lớn của thị trường. Đồng thời nhằm hỗ trợ, đào tạo, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước, cũng như ổn định thị trường lao động tại chỗ.

III. Tổng vốn đầu tư của dự án.

Bảng tổng mức đầu tư của dự án

STTHạng mục Giá trị trước thuế Thuế VAT Giá trị sau thuế
(1.000 đồng)
 GIAI ĐOẠN 1
IChi phí xây lắp1,593,992.9159,3991,753,392
II.Giá trị thiết bị3,710,000.0371,0004,081,000
III.Chi phí quản lý dự án140,927.114,093155,020
IV.Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng330,819.333,082363,901
4.1Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật202,723.720,272222,996
4.2Chi phí thẩm tra thiết kế3,793.73794,173
4.3Chi phí thẩm tra dự toán3,682.13684,050
4.4Chi phí lập HSMT xây lắp6,997.67007,697
4.5Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị16,286.91,628.6917,916
4.6Chi phí giám sát thi công xây lắp44,727.44,47349,200
4.7Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị34,057.83,405.7837,464
4.8Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị=GTB*0.5%18,550.01,855.0020,405
V.Chi phí khác33,384.13,33836,723
5.1Chi phí bảo hiểm xây dựng=GXL*0,5%7,970.07978,767
5.2Chi phí kiểm toán13,457.11,34614,803
5.3Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán11,957.11,19613,153
VI.CHI PHÍ DỰ PHÒNG290,456.229,045.6319,502
VII.Vốn lưu động  400,000
 Tổng cộng GĐ 1  7,109,538
 GIAI ĐOẠN 2   
1Giá trị thiết bị4,150,000.0415,0004,565,000
2Chi phí quản lý dự án110,265.511,027121,292
3CHI PHÍ DỰ PHÒNG213,013.321,301234,315
4Vốn lưu động  1,400,000
 Tổng cộng GĐ 26,320,607
VIIITổng cộng nguồn vốn đầu tư13,430,144

Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án.

Bảng doanh thu – dòng tiền hàng năm của dự án

TTKhoản mụcHàng năm
(1.000 đồng)
1Doanh thu bán hàng16.398.664
2Chi phí sản xuất12.069.838
4Lợi nhuận gộp4.328.826
4Thuế thu nhập DN 
  – Thuế suất22%
  – Giá trị thuế nộp952.342
5Lợi nhuận thuần3.376.484
 Chia lợi tức (20%)675.297
 Quỹ PTSX (50%)1.688.242
 Các quỹ còn lại (30%)1.012.945

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7. Hotline: 0908 551 477