Dự án đầu tư Khu công nghiệp và dân cư sân bay Long Thành

I. Cơ hội mới cho Long Thành – Đồng Nai

Chúng tôi, lập dự án Á Châu đã tiến hành nghiên cứu và lập dự án đầu tư Khu công nghiệp và khu dân cư sân bay Long Thành, nội dung cụ thể như sau:

Trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế quốc tế, Việt Nam đang được biết đến là một trong những quốc gia có môi trường đầu tư hấp dẫn trên thế giới. Cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế, các chuyên gia kinh tế hàng đầu dự đoán một sự bùng nổ kinh tế sẽ diễn ra ở Việt Nam khi các dòng vốn đầu tư đổ vào Việt Nam ngày một nhiều với quy mô lớn cũng như các tập đoàn kinh tế hàng đầu đều có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam.

Trong xu thế đó, Đồng Nai cũng được coi là một trong những địa phương có ảnh hưởng đậm nét với tình hình thu hút đầu tư ấn tượng và tiềm năng mở trong lĩnh vực đầu tư phát triển các Khu công nghiệp.

Hơn thế, Đồng Nai còn là tỉnh năng động nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi có rất nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm năng phát triển về cơ sở hạ tầng đặc biệt là hệ thống cảng biển, sân bay Quốc tế, các tuyến cao tốc quốc gia, liên vùng, tuyến đường sắt huyết mạch cấp quốc gia và cấp vùng… sẽ là tiềm năng thuận lợi cho sự phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng hấp dẫn, thu hút cho dòng vốn FDI.

II. Long Thành – Khu vực phát triển mới

Nhìn nhận các ưu thế thuận lợi, cơ hội cho tiềm năng phát triển trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp cũng như xu thế thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tăng của Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Tháp với gần 20 năm kinh nghiệm đã xác định được cơ hội đầu tư tại địa bàn huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai, dự kiến hình thành một Khu công nghiệp và khu dân cư có tổng quy mô diện tích khoảng 1.500 ha.

Với vị trí chỉ cách Khu công nghệ cao TP.HCM khoảng 30km, đặc biệt việc kết nối giao thông từ vị trí đầu tư Khu công nghiệp về Khu công nghệ cao TP.HCM chỉ mất khoảng 50 phút đường bộ, kết nối hạ tầng giao thông tốt đã thúc đẩy cho việc hiện thực hóa cơ hội đầu tư và phát huy các thế mạnh sẵn có của mình.

Bên cạnh đó là sự phù hợp với quy hoạch phát triển và thay đổi diện mạo kinh tế – xã hội, hệ thống đô thị của huyện Long Thành nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung, hứa hẹn tạo một môi trường hấp dẫn, ổn định cho các Nhà đầu tư trong giai đoạn 2020 – 2030.

Do vậy, việc lập dự án đầu tư xây dựng “Khu công nghiệp và khu dân cư sân bay Long Thành” là phù hợp và cần thiết cho xu thế phát triển, phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới khu công nghiệp của vùng và cả nước.

III. Mục tiêu dự án.

  • Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng công nghiệp của Tỉnh nói riêng và khu vực nói chung.
  • Phát triển công nghiệp phụ trợ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Nai, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tạo đà phát triển bền vững và lâu dài cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh góp phần phát triển bền vững tạo giá trị gia tăng.
  • Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý thu hút và kêu gọi đầu tư các ngành công nghiệp.
  • Khai thác và sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có và lợi thế trong khu vực thực hiện dự án.
  • Hình thành khu dân cư, với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân viên và chuyên gia hoạt động trong khu công nghiệp.
  • Giải quyết việc làm của người dân trong vùng và khu vực lân cận.
  • Đối với khu công nghiệp: Tạo nguồn đất sạch, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh,… để kêu gọi các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp, tạo giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp của nước nhà nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

IV. Quy mô dự án.

Tổng diện tích của dự án là 1.500 ha. Trong đó:

  1. Đất khu công nghiệp: 1.125 ha (chiếm khoảng 75% tổng diện tích dự án).
  2. Đất khu dân cư: 375 ha.

V. Tổng mức đầu tư của dự án.

Bảng tổng mức đầu tư của dự án

STTNội dungThành tiền
(triệu đồng)
IKhu công nghiệp14.850.000
1Chi phí ra đến sổ đỏ và giấy phép xây dựng8.100.000
2Chi phí đầu tư hạ tầng6.750.000
IIKhu dân cư6.287.625
1Chi phí ra đến sổ đỏ và giấy phép xây dựng2.700.000
2Nộp tiền sử dụng đất1.337.625
3Chi phí làm hạ tầng2.250.000
IIIChi phí quản lý dự án78.768
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng160.675
VChi phí khác 3.720.222
VIDự phòng phí 2.509.729
 Tổng cộng27.607.019

VI. Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án.

1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

Kết thúc năm thứ 2 khi có nguồn thu là phải tiến hành trả nợ gốc thời gian trả nợ phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế. Theo phân tích tính toán của dự án, dùng toàn bộ nguồn lợi nhuận sau thuế để tiến hành trả nợ và đến năm thứ 10 là dự án trả nợ xong toàn bộ nguồn vốn vay.

2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 3,76 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được đảm bảo bằng 3,76 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 9 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 8 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư.

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 7 năm 6 tháng kể từ ngày khởi động dự án.

3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 1,62 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 1,62 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,7%).

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 10.

Kết quả tính toán: Tp = 10 năm 11 tháng tính từ ngày hoạt động.

4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 8,7%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 14.181.195.000.000 đồng. Như vậy chỉ trong vòng 20 năm hoạt động của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về hiện giá thuần là: 14.181.195.000.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 16,72% > 8,7% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

_________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7. Hotline: 0908 551 477