Dự án chọn tạo và sản xuất giống lúa cao sản chất lượng cao

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Giống cây trồng có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nhất là những nước công nghiệp hóa nông nghiệp. Trên thế giới, người ta đã đặt trọng tâm vào phát triển nông nghiệp trên quy mô công nghiệp hiện đại, bằng các phương phát sinh học tối tân, họ đã sản xuất hàng loạt giống cây trồng mới, được chọn lọc và cho nhân giống, lai tạo ra những thế hệ cây trồng nhiều ưu điểm, cải tạo gen thành những giống cây kháng bệnh, kháng sâu rầy, giảm bớt chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian chăm sóc, tạo nên ưu thế vững chắc trong sản xuất nông nghiệp.

Việt Nam chúng ta đã có nhiều thành tựu quan trọng trong công tác chọn và lai tạo giống, cũng như có những chương trình chuyển giao công nghệ sản xuất mới, tuyển lựa giống cây trồng, thúc đẩy tăng sản lượng và làm đỗi thay bộ mặt nông nghiệp, nông thôn. Vấn đề quan trọng và trọng tâm là chọn giống, lai tạo, chọn đất trồng phù hợp trên quy mô công nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững. Đồng thời cũng phải có cơ quan nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp cách chuyên môn, hiện đại, từ đó đổi thay bộ mặt nông nghiệp Việt nam, hầu đuổi kịp và vượt xa các nước đang có nền nông nghiệp hiện đại, đa dạng trên thế giới.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Vai trò của giống lúa xác nhận ngày càng được khẳng định trong sản xuất lúa và là tiền đề để áp dụng chương trình 3 giảm 3 tăng cũng như góp phần tăng năng suất và chất lượng lúa hàng hoá, do vậy cần khuyến cáo nông dân dùng giống lúa xác nhận gắn với áp dụng tiến bộ kỹ thuật 3 giảm 3 tăng.

Trong bối cảnh giá cả các loại vật tư nông nghiệp tăng cao là áp lực để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhất là sản xuất lúa thì việc chọn và sử dụng nguồn giống là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được điều này. Tuy nhiên, mạng lưới sản xuất và kinh doanh lúa giống xác nhận ở nhiều địa phương còn quá mỏng và thiếu, đặc biệt là giống lúa chất lượng cao.

Để phát huy thế mạnh của địa phương và hạn chế những bất cập trong sản xuất. Góp phần phát triển ngành lúa gạo mang tính hàng hóa và xây dựng thương hiệu gạo An Giang nói chung. Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn lập dự án Á Châu tiến hành nghiên cứu và lập dự án “Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo và sản xuất giống lúa cao sản”.

III. Mục tiêu dự án.

1. Mục tiêu chung.

  • Tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất giống lúa công nghệ cao.
  • Các công nghệ được ứng dụng trong thực hiện dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt bằng công nghệ sản xuất chung của nước nhà. Góp phần phát triển kinh tế của thành phố.
  • Góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên; phát triển theo hướng nông nghiệp an toàn, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn nước, lao động và nguồn lực đầu tư.
  • Góp phần phát triển kinh tế của tỉnh An Giang nói chung.

2. Mục tiêu cụ thể.

  • Nghiên cứu, chọn tạo các giống lúa mới, bao gồm cả các giống lúa lai cao sản và lúa thuần chất lượng.
  • Triển khai các mô hình trình diễn giống lúa mới, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nghiên cứu, sản xuất giống lúa.
  • Du nhập, bảo tồn nguồn gen các giống lúa; Giới thiệu, quảng bá, kinh doanh các sản phẩm lúa, gạo mang thương hiệu An Giang.
  • Sản xuất, chế biến các sản phẩm gạo chất lượng cao mang thương hiệu An Giang.

IV. Quy mô đầu tư của dự án.

  1. Hình thành hệ thống phòng thí nghiệm, kho chứa, xưởng chế biến lúa giống chất lượng cao một cách đồng bộ – khoa học.
  2. Xây dựng hệ thống ruộng duy trì, lai tạo,… và sản xuất giống lúa chất lượng cao với quy mô khoảng 3,5 ha.

V. Tổng mức đầu tư của dự án.

Bảng tổng mức đầu tư của dự án

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
AXây dựng5.220.115
IKhu văn phòng điều hành và các công trình phụ trợ4.007.200
1Nhà điều hành, phòng thí nghiệm560.000
2Nhà bảo vệ27.200
3Khu nhà lưới duy trì dòng mẹ lúa lai240.000
4Xưởng sơ chế và bảo quản lúa giống2.520.000
5Cửa hàng giới thiệu sản phẩm, tổ chức quảng bá, hội thảo.660.000
IIKhu ruộng nghiên cứu, thực nghiệm và sản xuất lúa công nghệ cao126.525
IIIHệ thống tổng thể1.086.390
1Cây xanh cách ly67.620
2Hệ thống cấp nước tổng thể52.000
3Hệ thống cứu hỏa10.000
4Hệ thống chống sét12.000
5Hệ thống thoát nước tổng thể40.000
6Hệ thống điện chiếu sáng15.000
7Hệ thống cấp điện tổng thể210.000
8San lấp mặt bằng khu điều hành90.720
9Hệ thống giao thông sân bãi589.050
BThiết bị500.000
CChi phí quản lý dự án177.781
DChi phí tư vấn đầu tư xây dựng458.313
EChi phí khác8.540.347
FDự phòng phí572.012
 Tổng cộng15.468.568

VI. Các thông số tài chính của dự án.

1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vòng 7 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 1,6 tỷ đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng trả được nợ là tương đối cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trung bình khoảng trên 176% trả được nợ.

2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 4,68 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được đảm bảo bằng 4,68 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 7 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 6 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư.

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 5 năm 11 tháng kể từ ngày hoạt động.

3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 2,26 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 2,26 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,19%).

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 9 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 8.

Kết quả tính toán: Tp = 7 năm 4 tháng tính từ ngày hoạt động.

4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 7,19%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 17.603.799.000 đồng. Như vậy chỉ trong vòng 20 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về hiện giá thuần là: 17.603.799.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 14,34% > 7,19% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

_________________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7. Hotline: 0908 551 477