Dự án khu du lịch sinh thái Làng Sen tại tỉnh Kiên Giang

0

Du lịch sinh thái được xem như một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới sự phát triển bền vững thông qua quá trình làm giảm sức ép khai thác nguồn lợi tự nhiên, khi tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái.