Dự án đầu tư mô hình cửa hàng tiện lợi trong bệnh viện

0

Cho đến thời điểm hiện tại, bước đầu các siêu thị trong bệnh viện đi vào hoạt động theo hình thức bán lẻ này đã cho kết quả khả quan. Người dân đến khám bệnh ở các địa điểm này cho biết. Hình thức siêu thị này mang lại rất nhiều tiện ích.

Nghiên cứu, sản xuất giống, phân vi sinh công nghệ Nhật Bản

0

Xu thế của nông nghiệp hiện nay là trồng cây đã ươm thay vì nhà nông tự làm tất cả các khâu từ gieo hạt, ươm cây, ghép cây …. như vậy sẽ thiếu tính đồng bộ và khó kiểm soát chất lượng. Việc hình thành một trung tâm cung cấp giống cây cho vùng sản xuất là xu thế tất yếu.

Dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp Chelsea Residence

0

Với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một thành phố vừa dân tộc, vừa hiện đại, đậm đà bản sắc và truyền thống, là trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước

Dự án trang trại nông nghiệp công nghệ cao Đông Anh

0

Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thủ đô còn ít và việc ứng dụng công nghệ cao còn nhiều hạn chế, mới chỉ được ứng dụng ở một số công đoạn nhỏ, dẫn đến năng suất, chất lượng và giá trị nông sản chưa cao, thiếu tính cạnh tranh.