Quỹ Khí hậu Xanh đẩy mạnh tài trợ các dự án hành động vì khí hậu

lập dự án du lịch sinh thái

Các sáng kiến hợp tác với FAO tập trung vào việc thúc đẩy thích ứng khí hậu và khả năng phục hồi cho nông dân sản xuất nhỏ.

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) ủng hộ quyết định của Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) phê duyệt tài trợ cho ba dự án mới ở Bolivia, Campuchia và Philippin, tổng trị giá 145,3 triệu USD.
Các sáng kiến quốc gia tập trung vào việc thúc đẩy khả năng thích ứng và phục hồi với biến đổi khí hậu cho nông dân sản xuất nhỏ, cộng đồng địa phương và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị ở 3 quốc gia đang đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng liên quan đến thời tiết và khí hậu đối với hoạt động nông nghiệp và sinh kế của người dân.
Phó Tổng Giám đốc FAO Maria Helena Semedo cho biết: “Đổi mới trong lĩnh vực tài chính khí hậu có thể kích hoạt sự thay đổi mang tính chuyển đổi hướng tới các hệ thống nông sản thực phẩm bền vững và toàn diện hơn. Việc phê duyệt ba dự án này cho thấy, bằng cách thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu, FAO có thể giúp tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi của các cộng đồng nông thôn, đặc biệt là phụ nữ và người dân bản địa. Điều này góp phần thực hiện Chiến lược của FAO về biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2031”.

Lợi ích cho cả con người và hành tinh.

Tại Bolivia, trong vòng 5 năm, 63,3 triệu đô la sẽ được dành để cải thiện việc quản lý các vùng sinh thái nông nghiệp, đất nông nghiệp và các lưu vực sông nhỏ ưu tiên nhằm xây dựng khả năng phục hồi và tăng cường an ninh lương thực và nước.
Các hoạt động của dự án dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho hơn 1 triệu người, tương đương 53,7% tổng dân số của Valles, bao gồm gần 82.000 gia đình, chủ yếu là từ các Cộng đồng Bản địa.
Tại Philippin, dự án đầu tư trị giá 39,2 triệu đô la nhằm mục đích thích ứng hệ thống nông nghiệp với biến đổi khí hậu. Trong vòng 7 năm, dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1,25 triệu người, chủ yếu là nông dân sản xuất nhỏ có thu nhập thấp ở 9 vùng và 5 tỉnh dễ bị tổn thương, bằng cách nâng cao nhận thức về rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro, xây dựng năng lực về thực hành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và các doanh nghiệp, đồng thời kết hợp các công nghệ chống chịu khí hậu vào công việc.
Dự án dự kiến cũng sẽ giảm 4,38 tấn khí thải các-bon trong 20 năm, nhờ sử dụng đất tốt hơn và thực hành nông nghiệp thân thiện với khí hậu.
Tại Campuchia, 42,8 triệu USD sẽ được đầu tư để giúp các hộ nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là phụ nữ, chuẩn bị và đối phó với các mối đe dọa khí hậu ngày càng tăng ở lưu vực phía Bắc Tonle Sap, một trong những vùng nông nghiệp quan trọng nhất của quốc gia và đặc biệt dễ bị lũ lụt và hạn hán.
Dự án được thiết kế để giải quyết các tổn thương về khí hậu và kinh tế xã hội của khoảng 450.000 nông dân và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị bằng cách nâng cao kiến thức về rủi ro khí hậu và đưa ra các khuyến khích thị trường nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp có khả năng chống chịu với khí hậu, có giá trị cao hơn, đa dạng hóa và sản xuất nông nghiệp bền vững./.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn <http://Mard.gov.vn>