Dự án trồng sầu riêng Musang King ứng dụng công nghệ cao

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Xây dựng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là bước đi cần thiết. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng đã có những bước tiến mới, có tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá cả.

Bên cạnh các nước tiên tiến như Israel, Mỹ, Anh, Phần Lan… và khu vực lãnh thổ ở Châu Á cũng đã chuyển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất số lượng là chủ yếu sang nền nông nghiệp chất lượng, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tự động hoá, cơ giới hoá, tin học hoá… để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, hiệu quả.

Những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai thành công tại Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc hiện đã có khoảng 800 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trên 7.000 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sinh thái khác nhau. Những khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền nông nghiệp hiện đại của Trung Quốc: Tăng nhanh được năng suất cây trồng, vật nuôi và thủy sản; tạo được giống mới có mang gen kháng sâu bệnh; các giống mới có chất lượng cao và đồng nhất.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Sự xuất hiện của ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo ra môi trường thích hợp cho những sáng tạo khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực cho ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thuận tiện cho sự chuyển hóa tri thức thành sản xuất hàng hóa.

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp ở nước ta phát triển khá nhanh, với những thành tựu trong các lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác…, tạo ra khối lượng sản phẩm, hàng hoá đáng kể góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, nền nông nghiệp của nước ta đa số vẫn còn manh mún, quy mô sản xuất nhỏ, phương thức và công cụ sản xuất lạc hậu, kỹ thuật áp dụng không đồng đều dẫn đến năng suất thấp, giá thành cao, chất lượng sản phẩm không ổn định, đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, dẫn đến khả năng cạnh tranh kém trên thị trường.

Vì vậy, để thúc đẩy xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến, thu hẹp khoảng cách so với các nước phát triển, đặc biệt là trong xu thế hội nhập hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao là cần thiết, đóng vai trò làm đầu tàu, mở đường cho việc đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hoá.

Để chung tay xây dựng ngành nông nghiệp tỉnh nhà, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn Lập dự án Á Châu triển khai lập dự án trình các cơ quan ban ngành phê duyệt.

III. Mục tiêu dự án.

  • Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất để hình thành vùng trồng cây sầu riêng ứng dụng Công nghệ cao trong sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, góp phần xây dựng thương hiệu nông nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.
  • Là mô hình kiểu mẫu, từ đó dự án có thể chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân trên địa bàn, đồng thời là đầu mối giúp nông dân chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP trong sản xuất và Công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tạo mối liên kết sản xuất với người dân trong vùng xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
  • Hình thành vùng sản xuất nông sản và thực phẩm sạch có thương hiệu và đầu ra ổn định, bền vững tạo niềm tin cho người tiêu dùng và thị trường xuất khẩu.
  • Góp phần thực hiện thành công mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Đề án số 04/ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

IV. Tổng mức đầu tư của dự án.

STTNội dungThành tiền
(1.000đồng)
IXây dựng17.217.410
I.1Khu chế biến – điều hành3.123.750
1Văn phòng và nhà điều hành440.000
2Nhà trực công nhân viên270.000
3Nhà bảo vệ, nhà để xe30.000
4Xưởng sơ chế đóng gói và dán nhãn1.050.000
5Kho thành phẩm500.000
6Giao thông, sân bãi nội bộ khu nhà máy360.000
7Cây xanh cảnh quan189.550
8Hàng rào bảo vệ khu nhà máy284.200
I.2Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao14.093.660
1Sản xuất11.093.660
Vườn trồng sầu riêng ứng dụng công nghệ cao (đã bao gồm hệ thống tưới và chi phí kiến thiết cơ bản vườn cây)9.103.660
Giao thông nội đồng1.890.000
Hồ chứa nước tưới100.000
2Các hạng mục phụ trợ3.000.000
Hệ thống cấp điện tổng thể500.000
Hệ thống công nghệ thông tin, liên lạc150.000
Hệ thống cấp nước tổng thể khu nhà máy400.000
Khu xử lý nước thải1.500.000
Hệ thống thoát nước tổng thể khu nhà máy450.000
IIThiết bị2.568.380
IIIChi phí quản lý dự án 540.510
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi khác27.053.231
VDự phòng phí2.368.980
 Tổng cộng49.748.510

V. Phân tích hiệu quả kinh tế – tài chính của dự án.

Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án được tính toán chi tiết và thể hiện trong phần mục lục kèm theo. Thông tin kết quả chỉ số tài chính của dự án như sau:

  1. Doanh thu: Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì hàng năm doanh thu đạt khoảng 45 tỷ đồng. Cho thấy doanh thu/đơn vị diện tích là tương đối khả quan phù hợp với dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với chế biến phục vụ xuất khẩu. Nhằm nâng cao chuỗi giá trị gia tăng cho sản phẩm.
  2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn: Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 4,83 lần. Thời gian hoàn vốn của dự án là 8 năm 1 tháng kể từ ngày khởi động dự án
  3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu: PIp = 2,30 lần, Tp = 9 năm 9 tháng tính từ ngày hoạt động
  4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV): Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 350.800.000 đồng > 0.
  5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 17,23% > 7,18% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

______________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477