Dự án trồng rừng cây Đàn hương và dược liệu dưới tán rừng

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Thời gian qua, các phong trào trồng cây, gây rừng, nhất là “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” được tổ chức hằng năm mỗi khi Tết đến Xuân về, đã góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, nâng cao độ che phủ rừng.

Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng cả nước đạt gần 41,2%, và dự kiến năm 2018 tăng lên 41,6%. Tuy nhiên, theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), kết quả trồng rừng thay thế còn thấp. Nhiều địa phương chưa tích cực chỉ đạo trồng thâm canh và chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Một số tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn trồng rừng, trồng theo phong trào, chưa kiểm soát được chất lượng giống cây trồng cho nên năng suất, chất lượng rừng thấp. Vì vậy, mặc dù độ che phủ rừng tăng, nhưng chất lượng rừng và tính đa dạng sinh học của rừng ở một số địa phương vẫn bị suy giảm (hiện 80% diện tích rừng tự nhiên là rừng nghèo).

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Để nâng cao giá trị của rừng, nhất là rừng trồng, cần định hướng phát triển rừng kết hợp chăn nuôi trồng trọt, tạo ra môi trường sinh thái bền vững; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào chọn tạo giống, trồng, chăm sóc rừng, cũng như xây dựng mô hình trồng rừng kết hợp một cách bền vững, mang tính quy mô lớn.

Từ những phân tích trên, để chung tay góp phần bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững, phù hợp với quy định. Kết hợp với việc nghiên cứu và nắm vững các yếu tố kinh tế, kỹ thuật cũng như các cơ chế chính sách của Chính phủ nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, Công ty Đàn Hương ĐNB phối hợp với Lập dự án Á Châu tiến hành nghiên cứu lập dự án “Trồng rừng cây Đàn Hương và dược liệu dưới tán rừng” tại tỉnh Phú Yên, một nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện về tự nhiên và kinh tế xã hội để phát triển nông lâm nghiệp một cách bền vững.

III. Mục tiêu dự án.

  • Đầu tư xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất để hình thành vùng trồng cây đặc trưng ứng dụng Công nghệ cao trong sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần xây dựng thương hiệu nông nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng.
  • Xúc tiến thương mại, xúc tiến chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Là mô hình kiểu mẫu, từ đó dự án có thể chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân trên địa bàn. Dự án sẽ tiến hành ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tạo mối liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm của người dân trong vùng, từ đó tạo sự lan tỏa trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
  • Hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm có thương hiệu và đầu ra ổn định bền vững tạo niềm tin cho người tiêu dùng và thị trường xuất khẩu. Góp phần thực hiện thành công mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

IV. Quy mô đầu tư của dự án.

Với tổng diện tích của dự án là 192,15 ha. Chúng tôi tiến hành đầu tư quy mô các hạng mục cụ thể như sau:

  • Đầu tư phòng nghiên cứu, thí nghiệm và nuôi cấy mô. Để hàng năm nghiên cứu – sản xuất ra khoảng 2 triệu cây giống tốt, chất lượng cao cung cấp cho thị trường.
  • Khu trồng dược liệu dưới tán rừng theo tiêu chuẩn GACP-WHO để chiết xuất tinh dầu và sấy lạnh.
  • Khu trồng cây Đàn hương: 110 ha. Kết hợp nuôi ong lấy mật dưới tán cây đàn hương. Ngoài ra Cây ký chủ trồng sen canh với cây đàn hương chủ yếu là cây tràm trà, cây dó gạch (trầm đá), cây sâm bố chính (sâm Phú Yên).
  • Nhà máy chiết xuất tinh dầu dược liệu, đàn hương đạt tiêu chuẩn GMP, với công suất là 40.00.000 lít/năm, kết hợp dây chuyền sấy khô dược liệu bằng công nghệ sấy lạnh và chế biến lâm sản.
  • Chăn nuôi bò dê kết hợp với tổng quy mô đàn là khoảng 2.000 con.
  • Ngoài ra dự án đầu tư đồng bộ các công trình phụ trợ phục vụ quản lý điều hành,… của dự án.

V. Tổng vốn đầu tư của dự án.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
IXây dựng72.611.688
I.1Khu nghiên cứu – điều hành và chiết xuất tinh dầu23.320.000
1Nhà văn phòng điều hành, phòng thí nghiệm và nuôi cấy mô3.360.000
2Nhà trực công nhân viên và chuyên gia1.120.000
3Nhà bảo vệ66.000
4Kho chứa nguyên liệu360.000
5Xưởng chiết xuất dược liệu và chế biến sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP14.000.000
6Kho thành phẩm1.440.000
7Giao thông khu điều hành – chế biến675.000
8Cây xanh cảnh quan967.000
9Hàng rào bảo vệ nhà máy1.332.000
I.2Khu nghiên cứu khảo nghiệm và sản xuất49.291.688
1Nghiên cứu khảo nghiệm và Sản xuất44.451.688
Khu nhà màng khảo nghiệm dược liệu ứng dụng công nghệ cao4.000.000
Khu nhà lưới ra ngôi cây giống từ nuôi cấy mô1.250.000
Khu trồng dược liệu dưới tán theo tiêu chuẩn GACP-WHO để chiết xuất tinh dầu và sấy lạnh3.432.000
Khu trồng cây Đàn hương (đã bao gồm hệ thống tưới)19.800.000
Chuồng nuôi bò dê các loại8.000.000
Đồng cỏ phục vụ chăn nuôi3.079.688
Giao thông nội đồng3.690.000
Hồ chứa nước tưới và PCCCR1.200.000
2Các hạng mục phụ trợ4.840.000
IIThiết bị17.020.000
IIIChi phí quản lý dự án1.808.318
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi khác43.674.616
VDự phòng phí13.511.462
Tổng cộng 148.626.083

VI. Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án.

1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay giải ngân năm nhất và từ năm thứ 2 trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 16 tỷ đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng trả được nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trung bình khoảng trên 349% trả được nợ.

2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 6,46 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được đảm bảo bằng 6,46 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 7 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 7 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư.

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 6 năm 7 tháng kể từ ngày hoạt động.

3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 2,80 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 2,80 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,72%).

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 8 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 8.

Kết quả tính toán: Tp = 7 năm 8 tháng tính từ ngày hoạt động.

4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 8,72%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 255.877.117.000 đồng. Như vậy chỉ trong vòng 20 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về hiện giá thuần là: 255.877.117.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 24,17% > 8,72% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có hả năng sinh lời cao.

_______________________________________

Công ty Cổ phần Lập dự án Á Châu (ACC) nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477