Dự án trồng cây dược liệu kết hợp điện mặt trời áp mái

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong bối cảnh diện tích đất canh tác bị thu hẹp, điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp thì việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu, thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững. Đây cũng là một nội dung quan trọng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Việc ứng dụng công nghệ đã nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao, hay một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, thu nhập của người dân được nâng cao.

Từ đó hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, đồng thời đây cũng là nơi tiếp nhận những công nghệ sản xuất tiên tiến – công nghệ cao tiến hành thực nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh, làm cơ sở cho việc sản xuất, mang tính hàng hóa lớn và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

II. Sự cần thiết đầu tư dự án.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, đô thị hóa bên cạnh những ưu điểm, cuộc cách mạng công nghiệp đã dẫn tới 4 thay đổi cơ bản là: Phương thức làm việc, lối sống sinh hoạt, lối tiêu dùng thực phẩm (chủ yếu là thực phẩm chế biến) và môi trường. Các bệnh mạn tính phổ biến cũng từ đó mà ra.

Dự án hoạt động theo hướng sản xuất xanh theo tiêu chí môi trường. Chính vì vậy, để tận dụng khoảng trống tại các đường phân lô, mái nhà xưởng,… Chúng tôi tiến hành đầu tư hệ thống Solar để sản xuất điện mặt trời, cung cấp năng lượng cho hoạt động của toàn dự án, đặc biệt là máy chiết xuất dược liệu. Đây là hướng đi mới trong thời kỳ công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao giá trị sản xuất và chung tay góp phần bảo vệ môi trường xanh – bền vững.

Từ những yếu tố phân tích trên, Chủ đầu tư phối hợp với công ty Cổ phần Lập dự án Á Châu tiến hành triển khai lập dự án đầu tư “Trồng cây dược liệu công nghệ cao kết hợp điện mặt trời”.

III. Mục tiêu dự án.

1. Mục tiêu chung.

 • Đầu tư xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất để hình thành vùng trồng cây dược liệu công nghệ cao cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chiết xuất.
 • Xây dựng vùng trồng ứng dụng công nghệ cao. Là mô hình kiểu mẫu, từ đó dự án có thể chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng cây dược liệu theo mô hình chuyên canh và mô hình trồng dưới tán ứng dụng công nghệ cao cho người dân trên địa bàn, đồng thời ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với người dân sản xuất, từ đó tạo sự lan tỏa trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói chung và cây dược liệu nói riêng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong tỉnh.
 • Chung tay, góp phần thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Đề án số 04/ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về Phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

2. Mục tiêu cụ thể.

 • Áp dụng công nghệ hiện đại quản lý trang trại bằng phần mềm tiên tiến qua mạng IOT, hệ thống tưới nước, phân bón, thu hoạch… hoàn toàn tự động bằng cảm biến, robot.
 • Xây dựng vùng trồng cây dược liệu chuyên canh (đinh lăng, địa liền) đạt tiêu chuẩn GACP-WHO ứng dụng công nghệ cao với chất lượng sản phẩm tốt phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
 • Cung cấp một phần nguyên liệu đầu vào cho hệ thống nhà máy sấy lạnh, nhà máy chiết xuất saponin (đầu tư đồng bộ từ trồng đến chế biến). Ngoài ra, nhà máy sẽ ký hợp đồng bao tiêu dược liệu của nông dân trong vùng để chế biến và xuất khẩu.
 • Đầu tư xây dựng hệ thống Solar kết hợp, với tổng công suất dự kiến khoảng 120 MW (giai đoạn đầu là 20 MW), để chủ động cung cấp điện năng cho quá trình hoạt động của dự án – tiết kiệm năng lượng trong sản xuất – thân thiện môi trường, đồng thời sẽ phát lượng điện dư thừa lên lưới điện quốc gia.
 • Xây dựng phòng thí nghiệm nuôi cấy mô. Từ có chủ động cung cấp giống phục vụ cho nhu cầu sản xuất của dự án và người dân trong vùng có nhu cầu. Dự án sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất cho người dân và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tạo sự lan toả trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
 • Toàn bộ sản phẩm của dự án được gắn mã vạch, từ đó có thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến từng công đoạn trong quá trình sản xuất.

IV. Quy mô đầu tư của dự án.

Tổng diện tích đất xin thuê là 521 ha. Gồm:

 1. Diện tích trồng dược liệu chuyên canh (đinh lăng, địa liền): 250 ha.
 2. Diện tích trồng thử nghiệm quýt Nhật và dược liệu dưới tán (sả, nghệ, gừng,…): 100 ha.
 3. Khu nhà máy chế biến, các công trình điều hành, giao thông nội đồng, hồ chứa & xử lý nước tưới,…: 21 ha.
 4. Điện mặt trời kết hợp trồng dược liệu dưới tán (điạ liền): 150 ha

V. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
IXây dựng430.929.680
I.1Khu chiết xuất tinh dầu dược liệu15.499.680
1Văn phòng và nhà điều hành1.120.000
2Nhà trực công nhân viên660.000
3Nhà bảo vệ90.000
4Kho chứa nguyên liệu chế biến1.680.000
5Xưởng chiết xuất dược liệu6.000.000
6Kho thành phẩm1.500.000
7Giao thông, sân bãi nội bộ khu nhà máy1.550.000
8Cây xanh cảnh quan799.680
9Nhà thí nghiệm và nuôi cấy mô960.000
10Hàng rào bảo vệ khu nhà máy1.140.000
I.2Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao396.190.000
1Sản xuất376.950.000
Khu trồng dược liệu chuyên canh (Đinh lăng, địa liền) theo tiêu chuẩn GACP-WHO21.250.000
Trồng thí điểm quýt Nhật và dược liệu dưới tán21.000.000
Điện mặt trời kết hợp trồng dược liệu dưới tán (địa liền)12.000.000
Đầu tư hệ thống điện mặt trời kết hợp300.000.000
Giao thông nội đồng21.600.000
Hồ chứa nước tưới1.100.000
2Các hạng mục phụ trợ19.240.000
IIThiết bị13.840.000
1Thiết bị văn phòng140.000
2Dây chuyền chiết xuất và đóng chai tinh dầu dược liệu10.000.000
3Máy sấy lạnh dược liệu 10 m³1.040.000
4Dây chuyền đóng gói và hút chân không310.000
5Hệ thống dán mã vạch và truy xuất nguồn gốc800.000
6Thiết bị nuôi cấy mô và thí nghiệm1.500.000
7Dụng cụ cầm tay các loại50.000
IIIChi phí quản lý dự án6.550.678
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi khác45.882.224
 Tổng cộng497.202.582

VI. Các thông số tài chính của dự án.

 1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay: Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 49 tỷ đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ của phụ lục tính toán cho thấy, khả năng trả được nợ là rất cao. Trung bình dự án có khoảng 263% trả được nợ.
 2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn: Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 5,82 lần. Thời gian hoàn vốn của dự án là 4 năm kể từ ngày khởi động dự án.
 3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu: PIp = 2,89 lần, Tp = 4 năm 9 tháng tính từ ngày hoạt động.
 4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV): Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 142.028.000 đồng > 0.
 5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 31,38% > 8,50% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

____________________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477