Dự án trồng cây công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cửu Long

I. Mục tiêu đầu tư của dự án.

  • Xây dựng thành công mô hình trồng Hồ tiêu và Cà phê theo hướng bền vững kết hợp với xây dựng hồ chứa nước và các công trình phụ nhằm phát triển ngành nông nghiệp của huyện Châu Đức cũng như của tỉnh BR-VT và vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở địa phương và hướng đến xuất khẩu.
  • Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương;
  • Góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

II. Nội dung thực hiện:

  • Công ty xin thuê của UBND tỉnh 100 ha đất để thực hiện dự án trồng một số cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.
  • Công ty mua giống và sự hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm từ các Viện, trường, các công ty nông nghiệp CNC trên cả nước.
  • Sau khi trồng thành công, Công ty Cửu Long sẽ có đội ngũ chuyên gia hướng dẫn cho các hộ nông dân trồng và phát triển các loại cây này tại xã Quảng Thành và các vùng lân cận.

III. Nhu cầu sử dụng đất của dự án.

TTNội dungDiện tích
(m²)
Tỷ lệ
(%)
IKhu điều hành và các công trình phụ trợ1.759               0,18
1 Nhà điều hành300               0,03
2Nhà bảo vệ24               0,00
3Nhà vệ sinh công nhân viên35               0,00
4Nhà xưởng chế biến tiêu sạch400               0,04
5Nhà xưởng sơ chế cà phê200               0,02
6Kho chứa thành phẩm400               0,04
7Kho nguyên vật liệu200               0,02
8Nhà nghỉ công nhân và nhà ăn200               0,02
IIKhu sản xuất930.000             93,00
1Vườn sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn VietGAP650.000 65,00
2Vườn trồng cà phê theo tiêu chuẩn VietGAP250.000 25,00
3Hồ chứa nước tưới, đồng thời là hồ sinh thái30.000               3,00
IIICác hạng mục tổng thể68.241               6,82
1Hệ thống giao thông sân bãi tổng thể68.241               6,82
 Tổng cộng1.000.000           100,00

IV. Tổng mức đầu tư của dự án.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
IXây dựng74.772.862
I.1Khu điều hành và các công trình phụ trợ3.723.000
1 Nhà điều hành960.000
2Nhà bảo vệ60.000
3Nhà vệ sinh công nhân viên63.000
4Nhà xưởng chế biến tiêu sạch840.000
5Nhà xưởng sơ chế cà phê420.000
6Kho chứa thành phẩm640.000
7Kho nguyên vật liệu300.000
8Nhà nghỉ công nhân và nhà ăn440.000
I.2Khu sản xuất45.700.000
1Vườn sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn VietGAP44.200.000
2Vườn trồng cà phê theo tiêu chuẩn VietGAP3.000.000
3Hồ chứa nước tưới, đồng thời là hồ sinh thái1.500.000
I.3Các hạng mục tổng thể25.349.862
1Hệ thống cấp điện tổng thể8.500.000
2Hệ thống thông tin liên lạc30.000
3Hệ thống cấp nước tổng thể3.200.000
4Hệ thống thoát nước tổng thể1.200.000
5Hệ thống giao thông sân bãi tổng thể12.419.862
IIThiết bị6.950.000
1Dây chuyền chế biến tiêu sạch4.500.000
2Dây chuyền sơ chế cà phê1.500.000
3Thiết bị văn phòng điều hành150.000
4Thiết bị máy nông nghiệp800.000
IIIChi phí quản lý dự án 1.711.745
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3.474.605
VChi phí khác(Gk) 8.625.578
VIChi phí dự phòng 8.858.479
 Tổng cộng 104.393.270

V. Hiệu quả của dự án.

V.1. Hiệu quả kinh tế của dự án.

Theo kết quả phân tích tài chính của dự án (phụ lục chi tiết kèm theo). Cho thầy dự án có hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể như sau:

  • Khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án = 1,5; thời gian hoàn vốn của dự án là 12 năm 1 tháng.
  • NPV = 46.276.066.000 đồng > 0.
  • IRR = 12,76% > 7,03% (suất chiết khấu).

V.2. Hiệu quả xã hội của dự án.

1 Đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất.

Các nội dung trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đều được căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020); do đó, có thể khẳng định, các nội dung của dự án hoàn toàn phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất.

2. Đánh giá sơ bộ tác động của dự án tới môi trường.

Với việc ứng dụng CNC, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt phù hợp với từng thời kỳ phát triển của cây trồng, sử dụng giống sạch bệnh, chất lượng cao và sử dụng quy trình VietGAP để sản xuất, hạn chế tối đa sử dụng các loại phân vô cơ và các loại hóa chất nên dự án sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường.

______________________________________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477