Dự án trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao Hàm Thạnh

I. Bối cảnh lập dự án.

Sau hơn 30 năm đổi mới, nông nghiệp nước ta đã đạt được mức tăng trưởng nhanh và ổn định trong một thời gian dài, cung cấp sinh kế cho gần 10 triệu hộ dân nông thôn và 68,2% số dân, đóng góp khoảng 22% GDP cho nền kinh tế và 23%-35% giá trị xuất khẩu. Sự phát triển trong nông nghiệp thực sự là cơ sở tạo tiền đề nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Nhưng từ những năm 1990 đến nay, tốc độ tăng năng suất trong nông nghiệp nước ta đã có phần chậm lại và chậm hơn so với hầu hết các nước cùng trình độ phát triển trong khu vực. Nếu so sánh với Hàn Quốc, Trung Quốc, tốc độ tăng năng suất trong nông nghiệp nước ta chưa bằng một nửa của họ. Có sự chênh lệch lớn như vậy là bởi sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, manh mún, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến nông – lâm – thủy sản chưa cao và đang phải đối mặt với những thách thức lớn:

– Dân số tăng, nhu cầu về nông sản thay đổi cả về số lượng và chất lượng. Dân số nước ta hiện nay vào khoảng 100 triệu người. Do dân số tăng, hàng năm nước ta có thêm ít nhất 0,9 triệu lao động tăng thêm ở khu vực nông nghiệp và nông thôn, trong khi quỹ đất nông nghiệp tiếp tục suy giảm do công nghiệp hóa và đô thị hóa.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

– Do dân số tăng nên nhu cầu về lương thực, thực phẩm của nước ta sẽ tăng lên ít nhất 11% – 12% so với hiện nay nên đòi hỏi nông nghiệp không chỉ tăng về số lượng mà cả là chất lượng. Nhu cầu thực phẩm sạch cũng “nóng” lên hàng ngày. Hàng nông sản làm sao phải ngon, bổ, rẻ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Diện tích đất bị thu hẹp do đô thị hóa, do biến đổi khí hậu, sức cạnh tranh chất lượng hàng nông – lâm – thủy sản ngày càng quyết liệt, đó quả là những thách thức, sức ép rất lớn với nông nghiệp Việt Nam. Nếu cứ sản xuất manh mún, không đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi… và không phát triển nông nghiệp công nghệ cao thì nông nghiệp nước ta không tăng trưởng mà còn thụt lùi xa hơn nữa với khu vực và thế giới.

Xuất phát từ những ưu điểm của ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt. Đồng thời do nhu cầu ngày một tăng cao về thực phẩm. Từ những vấn đề trên Lập dự án Á Châu tiến hành đầu tư nghiên cứu và lập dự án “Đầu tư cơ sở trồng và sản xuất giống cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, kết hợp sơ chế Hàm Thạnh”.

III. Mục tiêu dự án.

 • Các công nghệ được ứng dụng trong thực hiện dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt bằng công nghệ sản xuất nông nghiệp trong nước. Góp phần phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
 • Góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp tỉnh nhà phát triển theo hướng công nghệ cao, mang tính hang hóa.
 • Hình thành mô hình điểm trong trồng, sản xuất và cung ứng giống cây ăn quả kết hợp sơ chế đóng gói phục vụ thị trường trong và ngoài nước.
 • Là nơi tham quan học hỏi cho những người dân trồng cây ăn quả nói chung và trồng mít nói riêng trong tỉnh tham quan học hỏi kinh nghiệm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đưa ngành nông nghiệp tỉnh nhà ngày càng phát triển.

IV. Quy mô đầu tư của dự án.

 1. Xây dựng vườn cây đầu dòng với quy mô khoảng 2 ha, để hàng năm khai thác mắt ghép và sản xuất cây giống chất lượng cao cung cấp cho thị trường 300.000 cây giống.
 2. Khu trồng mít hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ (USDA): 60 ha.
 3. Đầu tư xây dựng hệ thống xưởng sơ chế – đóng gói – cấp đông và dán mã vạch với quy mô: 8.000 tấn/năm.

V. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án.

Bảng tổng mức đầu tư của dự án

STTNội dungThành tiền (1.000 đồng)
IXây dựng33.540.830
I.1Khu văn phòng điều hành và các công trình phụ trợ6.530.000
I.2Khu sản xuất chính13.829.580
I.3Hệ thống tổng thể13.181.250
IIThiết bị4.662.000
IIIChi phí quản lý dự án 954.513
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng2.505.663
 Tổng cộng41.663.006

V. Các thông số tài chính của dự án.

1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

 • Thời gian vay: 10 năm.
 • lãi suất: 13%/năm.
 • Lãi trả theo từng năm, gốc trả cuối năm.
 • Tài sản đảm bảo là tài sản hình thành từ vốn vay.

Theo phân tích khả năng trả nợ của phụ lục tính toán cho thấy, khả năng trả được nợ là rất cao. Trung bình dự án có khoảng 893% trả được nợ.

2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 19,75 lần, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): đến năm thứ 7 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 7 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư.

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 6 năm 4 tháng kể từ ngày hoạt động.

3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 7,20 cho ta thấy, dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,57%).

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 8 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 8.

Kết quả tính toán: Tp = 7 năm 4 tháng tính từ ngày hoạt động.

4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 8,57%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 243.370.839.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 25% > 8,57% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời cao.

__________________________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7. Hotline: 0908 551 477