Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao tại Bình Phước

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Đối với tỉnh Bình Phước, thực hiện chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Tỉnh Bình Phước Cụ thể, lĩnh vực trồng trọt đã từng bước hoàn thành và đưa vào hoạt động phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng các phương pháp Invitro để phục vụ cho công tác bảo tồn nguồn gen quý hiểm của địa phương; Nhân giống thành công các loại cây trồng chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Ngành nông nghiệp cũng đã tiến hành xây dựng hệ thống nhà màng để hoàn thiện các quy trình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, qua đó chuyển giao giống, khoa học kỹ thuật, công nghệ cho nông dân.

Những năm gần đây, Bình Phước là tỉnh phát triển khá mạnh các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như tiêu, cao su; một số loại cây ăn quả được trồng với quy mô lớn tại tỉnh cũng cho năng suất, chất lượng cao và được thị trường ưa chuộng như dưa lưới, nhãn, cam, quýt…

Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu thuận lợi cũng là điều kiện lý tưởng để phát triển nghề trồng cây ăn quả. Thời gian vừa qua, nhiều tổ chức, nông dân trong tỉnh đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và đã thu được nhiều kết quả rất khả quan.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà có nhiều thay đổi theo hướng nông nghiệp công nghệ cao,… nhưng lại chưa có một đơn vị nào thực hiện mô hình canh tác nông nghiệp công nghệ cao đối với cây ăn quả đặc sản Nam bộ theo hướng sản xuất mang tính hang hóa thực sự, trong khi Công ty chúng tôi cơ bản đã hình thành bộ phận hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao,… để chúng tôi có thể trực tiếp khảo nghiệm, thực nghiệm các mô hình phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh.

Từ đó hình thành vùng sản xuất c6ay ăn quả công nghệ cao của tỉnh nhà, đồng thời đây cũng là nơi tiếp nhận những công nghệ sản xuất tiên tiến – công nghệ cao tiến hành thực nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh nhà, làm cơ sở cho việc sản xuất, mang tính hàng hóa lớn và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước, đặc biệt chúng tôi chú trọng đến thị trường xuất khẩu, vốn là thế mạnh của Công ty chúng tôi.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Công ty Bio Long An phối hợp với lập dự án Á Châu chúng tôi tiến hành nghiên cứu và lập dự án “Đầu tư xây dựng khu trồng cây ăn trái công nghệ cao” trình các Cơ quan ban ngành, tổ chức tín dụng, xem xét, chấp thuận cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi triển khai thực hiện dự án.

III. Quy mô đầu tư của dự án.

  1. Khu trồng cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP: 45 ha.
  2. Khu trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP: 38 ha.
  3. Khu trồng các loại cây ăn trái đặc sản khác theo tiêu chuẩn VietGAP: 60 ha.
  4. Nhà lưới sản xuất dưa lưới công nghệ cao: 6.000 m2.
  5. đầu tư đồng bộ các công trình phụ trợ: nhà văn phòng, nhà xưởng sơ chế đóng gói và dán mã vạch truy xuất nguồn gốc, nhà công nhân, kho,….

IV. Tổng mức đầu tư của dự án.

Bảng tổng mức đầu tư của dự án

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
AXây dựng52.948.100
IKhu văn phòng điều hành và các công trình phụ trợ9.727.000
1Nhà điều hành và phòng Lab2.240.000
2Nhà bảo vệ32.000
3Xưởng sơ chế – đóng gói và bảo quản3.150.000
4Nhà ăn và trực cho công nhân3.000.000
5Xưởng phối trộn, sản xuất giá thể315.000
6Kho chứa nguyên vật liệu990.000
IIKhu sản xuất chính20.610.000
1Khu trồng cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP6.750.000
2Khu trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP4.560.000
3Khu trồng các loại cây ăn trái đặc sản khác theo tiêu chuẩn VietGAP7.200.000
4Nhà lưới sản xuất dưa lưới công nghệ cao2.100.000
IIIHệ thống tổng thể22.611.100
1Trồng cây rừng xung quanh làm hàng rào sinh học cách ly900.000
2Hệ thống cấp nước tổng thể3.200.000
3Hệ thống cứu hỏa khu điều hành50.000
4Hệ thống chống sét khu điều hành60.000
5Hệ thống thoát nước khu điều hành320.000
6Hệ thống điện chiếu sáng khu điều hành80.000
7Hệ thống cấp điện tổng thể5.600.000
8San lấp mặt bằng khu điều hành926.100
9Hệ thống giao thông sân bãi tổng thể11.475.000
BThiết bị6.967.000
CChi phí quản lý dự án1.382.301
DChi phí tư vấn đầu tư xây dựng3.120.915
EChi phí khác5.018.298
FDự phòng phí5.991.510
 Tổng cộng75.428.125

V. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án: 75.428.125.000 đồng. Trong đó:

  • Vốn huy động (tự có) : 23.901.139.000 đồng.
  • Vốn vay : 51.526.986.000 đồng.

VI. Các thông số tài chính của dự án.

1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vòng 8 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 9,2 tỷ đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ của phụ lục tính toán cho thấy, khả năng trả được nợ là rất cao. Trung bình dự án có khoảng 140% trả được nợ.

2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 4,16 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được đảm bảo bằng 4,16 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 8 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 7 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư.

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 6 năm 1 tháng kể từ ngày hoạt động.

3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 2 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 2 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,37%).

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 9 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 8.

Kết quả tính toán: Tp = 7 năm 11 tháng tính từ ngày hoạt động.

4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 7,37%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 67.788.033.000 đồng. Như vậy chỉ trong vòng 10 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về hiện giá thuần là: 67.788.033.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 12,533% > 7,37% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.

__________________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7. Hotline: 0908 551 477