Dự án Trang trại trồng cây chà là ứng dụng công nghệ cao, kết hợp du lịch trải nghiệm

I. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Nông nghiệp công nghệ cao là 1 trong 5 mũi nhọn cần tập trung để phát triển kinh tế, tạo ra nguồn sản phẩm chất lượng cung cấp cho thị trường, cũng như từng bước nâng cao đời sống của nông dân.

Để phát triển nông nghiệp đạt hiệu quả theo xu thế hiện đại bền vững rất cần hình thành các chuỗi cung ứng nông sản chất lượng cao, trong đó các dự án sản xuất có quy mô đủ lớn với sự đầu tư đúng mức nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; điều này không chỉ tạo giá trị cao trong việc sử dụng khu đất mà còn có giá trị lan tỏa theo mô hình chuỗi cung ứng liên kết với người nông dân, các loại hình kinh tế hợp tác (Tổ, nhóm, HTX) và liên kết 4 nhà để đảm bảo sản xuất với giá thành thấp, chất lượng cao và đầu ra ổn định với giá tốt nhất là xu hướng đầu tư cấp thiết hiện nay.

II. Mục tiêu của dự án.

  • Hình thành khu tổ chức đón tiếp khách du lịch tham quan mô hình canh tác cây chà là ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời xây dựng các công trình phục vụ du khách khi đến tham quan trải nghiệm. Góp phần chung tay phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp của tỉnh nhà.
  • Khu trồng cây chà là theo tiêu chuẩn GlobalGAP cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, để hàng năm cung cấp khoảng 280 tấn sản phẩm.
  • Xây dựng xưởng sơ chế, đóng gói và dán mã vạch đạt tiêu chuẩn HACCP để đóng gói và chế biến nông sản của dự án và làm cơ sở hợp tác liên kết với người dân trong khu vực để thu mua sản phẩm, chế biến – đóng gói cung cấp cho thị trường xuất khẩu.
  • Toàn bộ sản phẩm của dự án được gắn mã vạch, từ đó có thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến từng công đoạn trong quá trình sản xuất.
  • Dự án sử dụng khoảng 30 – 50 lao động phục vụ cho quá trình hoạt động.
  • Doanh thu đạt trung bình khoảng 4,2 tỷ đồng/ha/năm và lợi nhuận trung bình đạt khoảng 1,3 tỷ/ha/năm.

III. Quy mô đầu tư của dự án.

TTNội dungDiện tích
(m²)
Tỷ lệ
(%)
IKhu lễ tân – Dịch vụ4.7904,79
IIKhu trồng cây ứng dụng công nghệ cao, kết hợp trải nghiệm82.10082,10
1Vườn ươm giống1.5001,50
2Vườn trồng cây chà là thương phẩm80.00080,00
3Nhà xưởng sơ chế sản phẩm3000,30
4Kho chứa nguyên vật liệu1500,15
5Nhà kỹ thuật và điều hành1500,15
IVCác hạng mục tổng thể13.11013,11
2Đường giao thông nội đồng, hạ tầng,…2.0002,00
3Đất khác (hạ tầng, cây xanh cảnh quan,…)11.11011,11
 Tổng cộng100.000100,00

IV. Tổng mức đầu tư của dự án.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
IXây dựng13.475.818
I.1Khu lễ tân – Dịch vụ7.838.600
I.2Khu trồng cây ứng dụng công nghệ cao, kết hợp trải nghiệm2.914.718
I.3Các hạng mục tổng thể2.722.500
1Hệ thống cấp điện tổng thể220.000
2Trạm biến áp632.500
3Hệ thống xử lý nước thải880.000
4Hệ thống cấp nước tổng thể550.000
5Đường giao thông nội đồng, hạ tầng,…440.000
IIThiết bị1.980.000
IIIChi phí quản lý dự án 450.846
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng1.307.311
1Chi phí khảo sát địa hình khu du lịch và chế biến 352.000
2Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 145.748
3Chi phí thiết kế bản vẽ thi công – TDT 325.441
4Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 28.130
5Chi phí thẩm tra thiết kế công trình 24.661
6Chi phí thẩm tra dự toán 23.852
7Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 46.896
8Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB5.564
9Chi phí giám sát thi công xây dựng 340.803
10Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 14.216
VChi phí khác 97.572
1Chi phí bảo hiểm công trình 30.912
2Chi phí thẩm tra, phê duyệt, quyết toán công trình6.600
3Chi phí kiểm toán độc lập 60.060
VIChi phí đền bù, bồi thường hoa màu,… 400.000
VIIDự phòng phí1.731.155
1Khối lượng phát sinh 865.577
2Yếu tố trượt giá 865.577
 Tổng cộng19.442.702

V. Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án.

1. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản để hoàn trả vốn vay.

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án là 3,21 lần. Chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được đảm bảo bằng 3,21 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.

Theo phân tích đến năm thứ 8 đã thu hồi được vốn và có dư. Do đó cần xác định số tháng của năm thứ 8 để xác định được thời gian hoàn vốn.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư.

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 7 năm 11 tháng kể từ ngày hoạt động.

2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích của dự án. Như vậy PIp = 2,23 cho ta thấy. Chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,35%).

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 10.

Kết quả tính toán: Tp = 09 năm 10 tháng tính từ ngày hoạt động.

3. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 9,15%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 54.612.383.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

4. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích cho thấy IRR = 21,19% > 9,35%. Như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời cao.

_____________________________________

Công ty Cổ phần Lập dự án Á Châu (ACC): nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư. Vay vốn ngân hàng; huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế

Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477