Dự án trang trại nông nghiệp công nghệ cao tại Xuyên Mộc

Nông nghiệp công nghệ cao

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Nông nghiệp có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của nền kinh tế xã hội , đặc biệt đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Theo UNCTAD, cứ tăng trưởng 1% trong nông nghiệp thường đem lại tăng trưởng 1% hoặc 2% trong nền kinh tế nói chung. Cũng theo Tổ chức này, nông nghiệp là một hoạt động sản xuất với lực lượng lao động chính là người nông dân và ứng dụng Khoa học công nghệ hiện đại được coi là giải pháp tốt nhất để tăng năng xuất lao động và tăng chất lượng sản phẩm.

Vì vậy có thể khẳng định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của một quốc gia là nhân tố quyết định tới thu nhập và đời sống của người nông dân, đồng thời sẽ làm tăng sức cạnh tranh của nông sản nước đó trên thị trường quốc tế.

Nhận thức được vai trò của nông nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn hội nhập, trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X năm 2006 cũng đã khẳng định: Cố gắng đi ngay vào công nghiệp hiện đại đối với một số lĩnh vực then chốt… Chú trọng phát triển công nghệ cao để đột phá”. Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp với GDP/đầu người khoảng 3.000 USD. Phát triển khoa học và Công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao chính là chìa khoá giúp Việt Nam đi tắt, đón đầu và thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Chính phủ cũng đã ban hành một số quyết định về phát triển nông nghiệp công nghệ cao như quyết định số 176/QĐ-TTg, quyết định 1895/QĐ-TTg nhằm thúc đẩy việc ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao. Tuy nhiên trên thực tế sau nhiều năm đổi mới và phát triển ngành nông nghiệp, những tiến bộ về KHKT dường như vẫn chưa thực sự có được những bước tiến xa hơn một “nền móng vững chắc”. Các sản phẩm nông nghiệp nước ta vẫn ở tình trạng chất lượng thấp, giá thành cao, thiếu sức cạnh tranh.

Để phát triển trong thời kỳ mới. Đồng thời chung tay phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà theo hướng công nghệ cao. Công ty TNHH MTV Thanh Hằng phối hợp với lập dự án Á Châu tiến hành đề xuất dự án “Đầu tư trồng cây măng tây, nhãn, xoài ứng dụng công nghệ cao tại xã Hoà Hội, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Kính trình các cơ quan, ban ngành xem xét và phê duyệt chủ trương đầu tư cho chúng tôi, theo nội dung cụ thể được thể hiện trong dự án.

I. Mục tiêu dự án.

 • Áp dụng quy trình công nghệ canh tác măng tây, nhãn và xoài tiêu theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP.
 • Áp dụng cơ giới hóa trong chăm sóc với công nghệ tưới tự động.
 • Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất được giao. Đồng thời là mô hình để người nông dân trong vùng tham quan học hỏi, tạo sức lan tỏa trong sản xuất sạch của tỉnh, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
 • Hàng năm dự án cung cấp cho thị trường khoảng trên 800 tấn sản phẩm măng tây, 1.250 tấn nhãn và 1.650 tấn xoài chất lượng cao cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
 • Sản phẩm của dự án được áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình sơ chế xử lý, đóng gói và truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

II. Nhu cầu sử dụng đất của dự án.

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của dự án

TTNội dungDiện tích
(m²)
Tỷ lệ 
(%)
IKhu hành chính và công trình phụ trợ1.5160,101
1Nhà điều hành2500,017
2Nhà nghỉ, trực công nhân viên2000,013
3Nhà bảo vệ160,001
4Kho chứa nguyên vật liệu3000,020
5Xưởng sơ chế và đóng gói rau quả tươi3000,020
6Kho mát thành phẩm2000,013
7Nhà trưng bày sản phẩm và chuyển giao công nghệ1000,007
8Xưởng sản xuất giá thể – vô bầu cây giống1500,010
IIKhu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao1.405.00093,667
1Măng tây405.00027,000
Nhà lưới ươm giống măng tây ứng dụng công nghệ cao5.0000,333
Vườn trồng măng tây ứng dụng công nghệ cao400.00026,667
2Khu trồng nhãn ứng dụng công nghệ cao500.00033,333
3Khu trồng xoài ứng dụng công nghệ cao500.00033,333
IIICác hạng mục tổng thể93.4846,232
1Hồ chứa nước tưới20.0001,333
2Đường giao thông tổng thể73.4844,899
 Tổng cộng1.500.000100,000

III. Quy mô sản xuất của dự án.

Với tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án là 150 ha. Trong đó bao gồm tất cả các công trình và hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ. Cụ thể:

 • Vườn trồng măng tây theo tiêu chuẩn VietGAP: 40 ha;
 • Nhà lưới ươm cây giống là: 5.000 m2.
 • Vườn trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP: 50 ha;
 • Vườn trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP: 50 ha;
 • Còn lại là quy mô diện tích đầu tư các công trình tổng thể, phụ trợ như: Văn phòng điều hành, xưởng sơ chế, giao thông tổng thể và hồ chứa nước tưới,….

IV. Tổng mức đầu tư.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
IXây dựng53.550.980
I.1Khu hành chính và công trình phụ trợ3.230.000
1Nhà điều hành700.000
2Nhà nghỉ, trực công nhân viên500.000
3Nhà bảo vệ40.000
4Kho chứa nguyên vật liệu570.000
5Xưởng sơ chế và đóng gói rau quả tươi630.000
6Kho mát thành phẩm420.000
7Nhà trưng bày sản phẩm và chuyển giao công nghệ250.000
8Xưởng sản xuất giá thể – vô bầu cây giống120.000
I.2Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao37.900.000
1Măng tây21.650.000
Nhà lưới ươm giống măng tây ứng dụng công nghệ cao2.250.000
Vườn trồng măng tây ứng dụng công nghệ cao19.400.000
2Khu trồng nhãn ứng dụng công nghệ cao8.750.000
3Khu trồng xoài ứng dụng công nghệ cao7.500.000
I.3Các hạng mục tổng thể12.420.980
1Hệ thống cấp điện tổng thể2.000.000
2Hệ thống công nghệ thông tin40.000
3Hệ thống cấp nước tổng thể1.300.000
4Hệ thống thoát nước tổng thể600.000
5Hồ chứa nước tưới1.500.000
6Đường giao thông tổng thể6.980.980
IIThiết bị5.990.000
IIIChi phí quản lý dự án1.375.841
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi khác40.741.351
 Tổng cộng101.658.172

V. Hiệu quả kinh tế của dự án.

 • Số tiền : 58.350.160.000 đồng.
 • Thời hạn : 10 năm (120 tháng).
 • Ân hạn : 1 năm.
 • Lãi suất, phí : khách hàng đề nghị được hưởng lãi suất 10%/năm.
 • Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay.
 • Phân tích khả năng trả nợ của dự án: Kết quả phân tích cho thấy dự án hoàn toàn có thể trả được nợ với khả năng trả đạt 319%.
 • Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn: Phân tích dự án trong điều kiện lý tưởng thì kết quả mang lại rất khả quan, khả năng hoàn vốn = 7,18 và thời gian hoàn vốn là 5 năm, tính từ ngày bắt đầu triển khai hoạt động.
 • Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu (8,3%): Khả năng hoàn vốn = 3,22 và thời gian hoàn vốn là 5 năm 11 tháng, tính từ ngày bắt đầu triển khai.
 • Phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án: NPV = 219.727.440.000 đồng > 0 cho thấy dự án có hiệu quả kinh tế.
 • Phân tích tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): từ kết quả phân tích cho thấy IRR = 25,99% > 8,3% cho thấy dự án có khả năng sinh lời.

Kết luận: Từ các thông số phân tích tài chính như trên cho thấy hiệu quả kinh tế của dự án mang lại, xét trên khía cạnh kinh tế thì dự án hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện đầu tư để sinh lời.

_________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477