Dự án sản xuất giống điều thuộc chương trình giống Quốc Gia

I. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Từ năm 2006, ngành Điều Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nhà xuất khẩu nhân điều lớn nhất thế giới. Năm 2015 được xem là năm thành công nhất của ngành điều Việt Nam từ trước đến nay cả về sản lượng chế biến và giá trị xuất khẩu, đưa ngành điều vào nhóm ngành nông sản xuất khẩu chủ lực chỉ đứng sau lúa gạo, cao su và cà phê.

Năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu 327 ngàn tấn nhân điều, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,39 tỷ USD.

Công nghiệp chế biến điều Việt Nam đã tạo được bước đột phá với vị trí thứ hai thế giới sau Ấn Độ (465 cơ sở chế biến, tổng công suất thiết kế 1,0 triệu tấn hạt/năm). Tuy vậy diện tích điều nước ta năm 2015 chỉ đạt hơn 300 ngàn ha (trong đó chỉ mới có khoảng 40% diện tích trồng các giống điều ghép có năng suất và chất lượng cao), năng suất 13,2 tấn/ha và sản lượng khoảng 400 ngàn tấn (chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu chế biến và xuất khẩu).

Nhằm gia tăng diện tích trồng các giống điều ghép cao sản để nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng điều Việt Nam, nâng cao thu nhập cho nông dân, Phát triển sản xuất điều bền vững thì việc điều chỉnh dự án: “Sản xuất giống điều thuộc chương trình giống quốc gia” là hết cần thiết.

II. Mục tiêu của dự án.

1. Mục tiêu chung.

 • Góp phần đưa năng suất điều bình quân toàn quốc đạt 1.500 – 1.600 kg/ha.
 • Bảo đảm cung cấp đầy đủ giống điều ghép cho các diện tích trồng mới và trồng thay thế các vườn điều cũ, làm cơ sở cho việc thực hiện thành công đề án “Phát triển điều đến năm 2020” tại Quyết định số 579/QĐ-BNN-TT ngày 13/02/2015 về việc quy hoạch ngành điều đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đưa năng suất điều của nước ta đến năm 2020 đạt 1,5 tấn/ha. Vùng quy hoạch trồng điều trọng điểm đạt 2,0 tấn/ha.
 • Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp và công nghiệp chế biến, đồng thời bảo đảm việc cung cấp ổn định nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hạt điều, giúp gia tăng kim ngạch xuất khẩu hạt điều.

2. Mục tiêu cụ thể.

– Sản xuất, cung ứng 3,0 triệu cây điều ghép đầu dòng của các giống điều mới, có năng suất, chất lượng tốt cho các vùng sản xuất trọng điểm;

– Duy trì, chăm sóc các nguồn gen quý hiếm (20ha vườn giống gốc);

– Chăm sóc và khai thác 09 ha vườn nhân giống chồi ghép đầu dòng;

– Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống.

– Tạo cơ sở vật chất, nâng cao năng lực nghiên cứu cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành điều bền vững.

– Mở được 3 lớp tập huấn cho 120 lượt người làm công tác giống và sản xuất tại các vùng trồng điều trong cả nước.

III. Các nội dung đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp.

1. Duy trì vườn giống gốc.

Đây là nguồn gene điều được đã được thu thập của dự án sản xuất giống điều giai đoạn 2000 – 2005.

Quy mô: 20 ha x 4 năm (giai đoạn 2017 – 2020). Trong đó:

 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam: 12 ha tại Bình Dương và Đồng Nai.
 • Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ: 8 ha

2. Chăm sóc vườn cây giống điều đầu dòng làm chồi ghép.

9 vườn giống điều đầu dòng làm chồi ghép được đầu tư xây dựng năm 2013 và năm 2016. Hàng năm sẽ được khai thác gần 1 triệu chồi phục vụ cho sản xuất và phát triển giống điều (9 ha x 1.650 cây/ha x 70 chồi/cây = 1.039.500 chồi)

+ Quy mô: 9 ha x 4 năm.

 • Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây điều.
 • Địa điểm thực hiện: xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

3. Sản xuất giống ghép các giống điều mới.

Quy mô: 3 triệu cây phục vụ trồng mới được 15 ngàn ha giống điều ghép cao sản.

Địa điểm thực hiện: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Đắk Lắk và Bình Định. Cụ thể:

 • Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước (Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây điều và Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam: 2,5 triệu cây).
 • Đắk Lắk (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên: 250 ngàn cây).
 • Bình Định (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ: 250 ngàn cây).

4. Mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống.

Quy mô: 1 ha/mô hình x 5 mô hình = 5 ha. Trong đó:

 • Tại Bình Dương thực hiện 1 mô hình, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều thực hiện.
 • Tại Bình Phước thực hiện 1 mô hình, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều thực hiện.
 • Tại Đồng Nai thực hiện 1 mô hình, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều thực hiện.
 • Tại Lâm Đồng thực hiện 1 mô hình, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều phối hợp với đơn vị làm công tác giống của địa phương thực hiện.
 • Tại Bình Định thực hiện 1 mô hình, do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thực hiện.

I.6 Đào tạo, tập huấn kỹ thuật.

 • Dự kiến mở 3 lớp tập huấn nhằm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về tổ chức sản xuất giống điều ghép cho các cơ sở sản xuất giống ở các địa phương.
 • 3 lớp Bình Dương, Đồng Nai và Bình Phước do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều thực hiện.

IV. Các nội dung đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản.

1. Vốn xây dựng.

STTNội dungĐVTQuy mô
1Đường giao thông khu nhân giốngkm2,79
2Tường rào khu nhân giốngmd2.547
3Sân khu nhân giốngm21.000
4Hệ thống tưới vườn đầu dòngHa9
5Nhà lưới bảo tồn giống điều và huấn luyện cây conm2190

2. Vốn Thiết bị.

STTNội dungĐVTSố lượng
1Hệ thống lạnh bảo quản hạt giống 40 m3m345
2Máy sấy hạt giốngCái2
3Tủ lạnh bảo quản chồi 750 lítCái4
4Máy đo độ ẩm hạt điều cầm tayCái2
5Máy đo pH cầm tayCái2

V. Tổng hợp các hạng mục đầu tư.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 46.535.722
AVốn Sự nghiệp 29.089.070
1Duy trì vườn giống gốc 2.328.000
2Chăm sóc vườn cây giống điều đầu dòng
(làm chồi ghép)
 3.839.040
3Sản xuất giống điều ghép đầu dòng 20.400.000
4Mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống 2.373.050
5Đào tạo, tập huấn kỹ thuật 148.980
– Trong nước. 148.980
BVốn xây dựng cơ bản 17.446.652
IChi phí xây dựng. 12.794.600
1Đường giao thông khu nhân giống 6.133.200
2Tường rào khu nhân giống 5.603.400
3Sân nhà ở học viên và bếp ăn 380.000
4Hệ thống tưới vườn giống đầu dòng 450.000
5Nhà lưới bảo tồn giống điều 228.000
IIChi phí thiết bị. 993.600
1Hệ thống lạnh bảo quản hạt giống 45 m3 360.000
2Máy sấy hạt giống 91.600
3Tủ lạnh bảo quản chồi 750 lít 208.000
4Máy đo độ ẩm hạt điều cầm tay 6.000
5Máy phát điện ba pha 200.000
6Rơmoooc bồn tưới 5 m3 120.000
7Máy đo pH cầm tay 8.000
IIIChi phí quản lý dự án336.708
IVChi phí tư vấn đầu tư 915.733
VChi phí khác 130.361
VIChi phí dự phòng 2.275.650

________________________________________________________

Á Châu nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477