Dự án Công viên Nông nghiệp công nghệ cao Sóc Trăng

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp đang ngày càng phát triển mạnh và giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Trong những năm qua Sóc Trăng luôn coi trọng và ưu tiên chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng CNC, nhiều giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có chất lượng cao, cùng các quy trình sản xuất, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản bước đầu đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn hiện nay vẫn nhiều hạn chế, chỉ dừng lại ở một số mô hình sản xuất nhỏ, chỉ mới tập trung vào việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, chưa ứng dụng công nghệ tự động hóa, thông tin, cũng như quy trình canh tác tiên tiến … rộng rãi trong sản xuất, mang tính hàng hóa cao.

II. Sự cần thiết lập dự án đầu tư.

Đồng thời tỉnh Sóc Trăng nói riêng và khu vực các tỉnh phía Nam nói chung, chưa có dự án Công viên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nào. Chính vì vậy, việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, mô hình học cụ chuyển giao, thu hút và quy tụ các nguồn lực, năng lực công nghệ cao trong nông nghiệp, theo hướng nền nông nghiệp hiện đại, ươm tạo công nghệ mới, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, thương mại hoá công nghệ, hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại … không có.

Dẫn đến việc lan tỏa ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Đặc biệt các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Sóc Trăng nói riêng là vùng an ninh lương thực không chỉ Việt Nam mà còn mang tầm ảnh hưởng quốc tế, trong khi chúng ta chưa có một công viên nông nghiệp nào xứng tầm, để thu hút các chuyên gia nước ngoài đến với tỉnh, đồng thời Công viên sẽ là nơi tổ chức hội thảo về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ đó có thể tiếp cận các công nghệ hiện đại của thế giới vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời là nơi phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn.

Từ những yếu tố trên, Công ty chúng tôi phối hợp với Công ty cổ phần Lập dự án Á Châu tiến hành lập dự án đầu tư “Công viên Nông nghiệp công nghệ cao Sóc Trăng.

III. Mục tiêu dự án.

  1. Góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường.
  2. Góp phần thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Sóc Trăng và kết hợp phát triển Du lịch sinh thái vườn.
  3. Chung tay xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên; phát triển theo hướng nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ – khép kín, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, nguồn nước, lao động và nguồn lực đầu tư. Qua đó góp phần phát triển nền sản xuất nông nghiệp hiện đại của tỉnh nhà.

IV. Nhu cầu sử dụng đất và quy mô dự án.

TTNội dungDiện tích
(m2)
Tỷ lệ
%
I.1Khu dịch vụ và du lịch sinh thái kết hợp11.4000,17%
I.2Khu sản xuất giống và thực nghiệm công nghệ, cây du nhập550.0008,30%
I.3Khu sơ chế, chế biến và các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất57.1000,86%
1Nhà kho chứ nguyên vật liệu sản xuất8000,01%
2Xưởng sơ chế, chế biến và đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn HACCP3.0000,05%
3Kho thành phẩm1.0000,02%
4Kho lạnh, kho mát bảo quản nông sản1.2000,02%
5Nhà điều hành và trực sản xuất6000,01%
6Sân tập kết, giao thông và bãi chứa nông sản50.0000,75%
7Xưởng sản xuất giá thể – vô bầu cây giống5000,01%
I.4Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao5.700.00085,99%
1Khu trồng cây ăn quả2.100.00031,68%
2Phân khu trồng thực nghiệm cây đặc sản du nhập400.0006,03%
3Khu trồng lúa thơm theo hướng hữu cơ chất lượng cao3.000.00045,26%
4Khu trồng cây thảo dược các loại (sâm bố chính, gừng đen,…)200.0003,02%
I.5Các hạng mục tổng thể310.3004,68%
1Hồ sinh thái và hệ thống kênh mương thuỷ lợi100.0001,51%
2Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đê bao, giao thông,…)210.3003,17%
 Tổng cộng6.628.800100,00%

V. Tổng mức đầu tư của dự án.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
IXây dựng314.934.084
I.1Khu dịch vụ và du lịch sinh thái kết hợp50.853.000
I.2Khu sản xuất giống và thực nghiệm công nghệ, cây du nhập47.905.000
I.3Khu sơ chế, chế biến và các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất59.004.000
1Nhà kho chứ nguyên vật liệu sản xuất1.584.000
2Xưởng sơ chế, chế biến và đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn HACCP11.550.000
3Kho thành phẩm2.200.000
4Kho lạnh, kho mát bảo quản nông sản5.940.000
5Nhà điều hành và trực sản xuất1.320.000
6Sân tập kết, giao thông và bãi chứa nông sản35.750.000
7Xưởng sản xuất giá thể – vô bầu cây giống660.000
I.4Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao70.624.084
1Khu trồng cây ăn quả43.611.445
2Phân khu trồng thực nghiệm cây đặc sản du nhập5.809.238
3Khu trồng lúa thơm theo hướng hữu cơ chất lượng cao19.800.000
4Khu trồng cây thảo dược các loại (sâm bố chính, gừng đen,…)1.403.402
I.5Các hạng mục tổng thể86.548.000
1Hệ thống cấp điện tổng thể11.000.000
2Hệ thống công nghệ thông tin88.000
3Hệ thống cấp nước tổng thể2.200.000
4Hệ thống thoát nước thải và xử lý môi trường9.460.000
5Hồ sinh thái và hệ thống kênh mương thuỷ lợi8.800.000
6Cải tạo đường giao thông, đê bao, hạ tầng kỹ thuật, sân bãi tổng thể55.000.000
IIThiết bị75.856.000
IIIChi phí quản lý dự án5.971.272
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng12.215.315
VChi phí khác61.786.073
VIDự phòng phí47.076.274
 Tổng cộng517.839.019

VI. Hiệu quả kinh tế của dự án.

1. Hiệu quả kinh tế: Qua các phụ lục kinh tế tính toán kèm theo ở phần phụ lục sau của dự án, chúng ta hoàn toàn có căn cứ xác định về hiệu quả kinh tế của dự án.

+ Tổng doanh thu (cho thời kỳ phân tích 50 năm của dự án): 8.644.922 triệu đồng

+ Tổng chi phí: 5.125.011 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 3.519.911 triệu đồng

+ Thuế TNDN: 709.938 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.809.973 triệu đồng

+ Tỷ suất sinh lời doanh thu (lãi ròng/doanh thu): 32,50%

+ Tỷ suất sinh lời vốn đầu tư (lãi ròng BQ/vốn đầu tư): 11,94%

+ Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (lãi ròng BQ/vốn chủ sở hữu): 25,91%

__________________________________

Công ty Cổ phần Lập dự án Á Châu (ACC) nhận viết dự án để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, huy động vốn, xin giao đất sản xuất, lập hồ sơ FS, tư vấn thiết kế| Cam kết Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp| Tư vấn lập dự án 24/7.

Hotline: 0908 551 477