Đầu tư xây dựng khu trung chuyển heo phục vụ các cơ sở giết mổ tập trung.

I. Bối cảnh lập dự án đầu tư.

Hiện nay, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đang ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng thông qua việc hình thành các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn.

Tuy vậy, ngành chăn nuôi của Đồng Nai vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, đó là giá giá nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi tăng cao làm tăng giá thành sản xuất, trong khi đó giá bán sản phẩm không ổn định. Sản phẩm chế biến còn chiếm tỷ lệ thấp nên chưa nâng cao được giá trị gia tăng của sản phẩm.

Cùng với đó, tỷ trọng sản phẩm sản xuất theo chuỗi chiếm tỷ lệ còn thấp, hiện nay chủ yếu là chuỗi khép kín của các doanh nghiệp (chiếm khoảng 50%). Các cơ sở không tham gia chuỗi khó cạnh tranh được với các chuỗi kép kín của các doanh nghiệp do giá thành sản xuất cao và thị trường tiêu thụ không ổn định.

II. Sự cần thiết lấp dự án đầu tư.

Trạm trung chuyển ngoài việc kiểm soát việc mua bán tự phát dễ phát sinh dịch bệnh, trạm trung chuyển còn luôn có lượng heo ổn định mỗi ngày để điều tiết cho các cơ sở giết mổ, giúp bình ổn thị trường trước những biến động về giá cả như thời gian qua.

Vì vậy với mong muốn cùng chính quyền và người dân tham gia vào chuỗi phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn lập dự án Á Châu, tiến hành nghiên cứu và lập dự án “Đầu tư xây dựng khu trung chuyển heo phục vụ các cơ sở giết mổ tập trung”. Kính trình các cơ quan ban ngành có liên quan xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, để chúng tôi có cơ sở triển khai theo đúng quy định hiện hành.

III. Mục tiêu của dự án.

  • Đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trung chuyển heo tiên tiến, đảm bảo môi trường theo QCVN 62 – MT : 2016/BTNMT để góp phần thực hiện thành công đề án “Quản lý trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” đã được phê duyệt tại Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Góp phần nâng cao chuỗi giá trị và bền vững trong quá trình hoạt động của chuỗi chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy liên kết từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ sản phẩm.

IV. Quy mô đầu tư của dự án.

– Xây dựng chuồng trung chuyển heo với quy mô khoảng 500 – 600 con/ngày phục vụ các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh.

– Hệ thống chuồng sẽ nhốt heo trung bình từ 10h – 23h hàng ngày. Do đặc thù của việc nuôi trung chuyển nên heo không được cho ăn và chất thải cũng không đáng kể. Nhưng để chủ động và đáp ứng quy định về môi trường, dự án bố trí hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ.

V. Tổng vốn đầu tư của dự án.

STTNội dungThành tiền
(1.000 đồng)
IXây dựng5.196.304
I.1Công trình chính2.505.200
1Nhà trực sản xuất và điều hành176.000
2Chuồng trung chuyển heo1.750.000
3Cầu xuất nhập heo56.000
4Trạm khử trùng xe123.200
5Hầm biogas 500 m³400.000
I.2Hạng mục tổng thể2.691.104
1Hệ thống cấp điện tổng thể200.000
2Hệ thống cấp nước tổng thể100.000
3Hệ thống thoát nước thải200.000
5Giao thông tổng thể322.000
6Hàng rào bảo vệ369.104
IIThiết bị294.000
IIIChi phí quản lý dự án 161.315
IVChi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi khác 592.055
1Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 29.377
2Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 48.945
3Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 153.254
4Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 9.446
5Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 9.254
6Chi phí thẩm tra dự toán 8.960
7Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 17.676
8Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB 826
9Chi phí giám sát thi công xây dựng 127.206
10Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 2.111
11Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 185.000
VDự phòng phí 594.367
Tổng cộng6.538.041

V. Hiệu quả kinh tế của dự án.

1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay giải ngân năm nhất và từ năm thứ 2 trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 669 triệu đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng trả được nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trung bình khoảng trên 250% trả được nợ.

2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 3,50 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được đảm bảo bằng 3,50 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 8 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 8 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư.

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 7 năm 3 tháng kể từ ngày hoạt động.

3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 1,50 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 1,50 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,38%).

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 11.

Kết quả tính toán: Tp = 10 năm 3 tháng tính từ ngày hoạt động.

4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Hệ số chiết khấu mong muốn 10,38%/năm.

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 3.112.304.000 đồng. Như vậy chỉ trong vòng 20 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về hiện giá thuần là: 3.112.304.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.

5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 17,41% > 10,38% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời cao.

_____________________________________________________

Nhận viết dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, hoàn thiện hồ sơ để xin chủ trương đầu tư, vay vốn ngân hàng, xin giao đất trồng rừng, sx nông nghiệp… được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Cam kết thực hiện Nhanh – Uy Tín – Chuyên nghiệp. Tư vấn hỗ trợ 24/7. hotline: 0908 551 477